Nieuws

hr

Subsidie om deeltijders meer uren te laten werken

HR | 02-07-2024 | Arbeidsvoorwaarden

Om te onderzoeken wat er nodig is voor deeltijders om meer uren te werken, is er op internetconsultatie.nl een subsidieregeling gepubliceerd...

hr

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

HR | 25-04-2024 | Ouderschapsverlof

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

hr

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

HR | 11-04-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

hr

Opbouw van adv-dagen tijdens aanvullend geboorteverlof

HR | 06-04-2024 | Geboorteverlof

De werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt, blijft tijdens zijn verlof wettelijke vakantiedagen opbouwen. Over de opbouw van bovenwe...

s

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

Salarisadministratie | 14-02-2024 | Contact met UWV

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

hr

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

HR | 12-01-2024 | Verlofregelingen

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

hr

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

HR | 25-07-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...

hr

Minister bekijkt opties voor eenvoudiger verlofstelsel

HR | 18-07-2023 | Verlofregelingen

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen...

hr

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

HR | 12-01-2023 | Ouderschapsverlof

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verk...