Nieuws

or

Hulp klokkenluiders op EU-niveau met EU-leaks

OR | 28-09-2016 | Klokkenluidersregeling

De Europese Groene Partij heeft een online platform gelanceerd met de naam EUleaks. Daar kunnen klokkenluiders ‘volstrekt anoniem en veilig’...

or

Huis voor klokkenluiders open per 4 juli 2016

OR | 28-06-2016 | Klokkenluidersregeling

Vrijdag 1 juli treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Het speciaal daarvoor ingerichte Huis voor Klokkenluiders opent zijn deure...

or

Wat moet er in uw klokkenluidersregeling?

OR | 13-05-2016 | Klokkenluidersregeling

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft w...

or

Aantal (gedupeerde) klokkenluiders neemt toe

OR | 12-04-2016 | Klokkenluidersregeling

In 2015 is het aantal klokkenluiderszaken toegenomen ten opzichte van 2014. Het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders laat ook zien...

or

Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen

OR | 02-03-2016 | Klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) mis...

mt

Wet Huis voor klokkenluiders vertraagd

Management | 19-02-2016 | Klokkenluidersregeling

De verwachte ingangsdatum van de Wet Huis voor klokkenluiders is verschoven van 1 april 2016 naar 1 juli 2016. De Eerste Kamer heeft tijdens...

or

WOR wijzigt door Wet Huis voor klokkenluiders

OR | 25-01-2016 | Klokkenluidersregeling

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt aangescherpt. De OR heeft dat recht nu al op de interne klachtregeling. Maar als de Eerst...

mt

Stel meldregeling klokkenluiders nu al op

Management | 04-12-2015 | Klokkenluidersregeling

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zijn werkgevers met 50 werknemers of meer in dienst per 1 apri...