Nieuws

or

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

OR | 15-05-2024 | Gezondheid werknemer

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

hr

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

HR | 03-05-2024 | Ontslag op staande voet

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....

m

Zorgvuldig onderzoek bij melding ongewenst gedrag

Management | 25-04-2024 | Arbeidsrecht

Veel werkgevers weten inmiddels wel dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op het...

hr

Wat is ontslag volgens de wet over collectieve ontslagen?

HR | 23-04-2024 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Als een werkgever bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dit schriftelijk melden bij UWV en...

m

Werknemer met spijt van ontslag nemen, wat nu?

Management | 21-03-2024 | Ontslag

Soms heeft een werknemer spijt van het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst. Kan de opzegging dan nog teruggedraaid worden? In principe nie...

hr

Opzegverbod bij ziekte bij reorganisatie

HR | 19-03-2024 | Opzegverboden

Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen inkrimpen, dan is het niet mogelijk om afscheid te nemen van zieke werknemers via UW...

hr

Werknemer moet op de blaren zitten na afpersen klant

HR | 20-02-2024 | Ontslag op staande voet

Iedereen maakt fouten, ook op de werkvloer. Maar soms leidt het handelen van werknemers tot grote schade voor een organisatie. De werkgever...

hr

Ontslagverzoek mag vóór einde opzegverbod tijdens ziekte

HR | 15-02-2024 | Ontslag

Het opzegverbod tijdens ziekte beschermt zieke werknemers minimaal twee jaar tegen ziektegerelateerd ontslag. Toch mogen werkgevers al vóór...

m

Gedragscode voor liefde op de werkvloer

Management | 14-02-2024 | Balans werk-privé

Werknemers brengen veel tijd door op het werk en dan springt de vonk weleens over. Dat kan een vervelende sfeer teweegbrengen: de vlinders i...

hr

Post over conflict Hamas-Israël leidt tot vergoeding

HR | 08-02-2024 | Ontslag

Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar zelfs bij controversiële uitingen van een werknemer doet een werkgever er go...