Nieuws

hr

Sociaal plan kan onbedoelde effecten hebben

HR | 01-09-2016 | Ontslag

Een sociaal plan moet het verlies van arbeidsplaatsen verzachten, maar de maatregelen uit zo’n plan kunnen ‘bijwerkingen’ hebben. Dit blijkt...

hr

Wie verlaat organisatie bij herplaatsing?

HR | 11-08-2016 | Ontslag

Voordat ontslag mogelijk is, moet de werkgever proberen om de werknemer te herplaatsen. In de Ontslagregeling is verduidelijkt welke arbeids...

hr

Mogen werkgevers drugsgebruik controleren?

HR | 07-07-2016 | Ontslag op staande voet

De NS kwam onlangs in het nieuws doordat een machinist tijdens een treinrit onwel was geworden door drugsgebruik. De zaak roept de vraag op...

hr

Drie opties bij afwijzing ontslagaanvraag

HR | 16-06-2016 | Ontslag

Als UWV een ontslagaanvraag afwijst, betekent dit niet direct dat de werkgever de werknemer in dienst moet houden. De werkgever heeft een aa...

hr

Leidt veroordeling echtgenoot tot ontslag?

HR | 17-05-2016 | Ontslag

Als de echtgenoot van een werknemer strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan dit voor de werkgever aanleiding zijn voor ontslag. Maar dat gaat...

hr

Voorzichtig omgaan met ontslag op staande voet

HR | 05-04-2016 | Ontslag op staande voet

Werkgevers doen er verstandig aan om onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) terughoudend om te gaan met ontslag op staande voet. Maakt een wer...

hr

Ontslagformulieren UWV weer vernieuwd

HR | 15-03-2016 | Ontslag

UWV heeft laten weten de aanvraagformulieren voor ontslag te hebben gewijzigd op basis van de nieuwe wet- en regelgeving. Werkgevers doen er...

hr

Wijzigingen in Uitvoeringsregels Ontslag

HR | 16-02-2016 | Ontslag

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels O...

hr

Geen ZW-uitkering door wederzijds goedvinden

HR | 09-02-2016 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werknemer die tijdens de eerste twee ziektejaren instemt met een beëindigingsovereenkomst, kan zijn recht op een uitkering op basis van...

hr

Helft ontslagaanvragen sinds WWZ afgewezen

HR | 08-12-2015 | Ontslag

Sinds 1 juli 2015 strandt ongeveer de helft van de ontslagverzoeken aan de rechter. Vóór die datum was dit slechts 10 tot 20%. Het hoge aant...