Nieuws

s

Transitievergoeding mag soms in de vrije ruimte

Salarisadministratie | 02-09-2019 | Transitievergoeding

Een transitievergoeding die de werkgever aan een vertrekkende werknemer moet betalen, moet in principe normaal worden belast. Maar soms mag...

hr

Vakantie opnemen bij einde dienstverband weigeren?

HR | 30-07-2019 | Vakantiedagen

Werknemers die hun dienstverband hebben opgezegd, willen vaak nog een aantal vakantiedagen opnemen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen....

hr

Wat is de status van de WAB?

HR | 28-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u z...

hr

Opnieuw afspraken maken over relatiebeding bij ontslag

HR | 22-02-2019 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden moet duidelijk zijn vastgelegd welke bedingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden ná het die...

or

OR-lid niet onschendbaar door ontslagbescherming

OR | 19-10-2018 | Opzegverboden

Een OR-lid heeft ontslagbescherming. Zo kan een bestuurder zich niet op een gemakkelijke manier ontdoen van een OR-lid dat regelmatig lastig...

hr

Mag werknemer terugkrabbelen na beëindigingsovereenkomst?

HR | 18-10-2018 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werknemer heeft bij ontslag met wederzijds goedvinden in principe twee weken de mogelijkheid om zich te bedenken. In een recente zaak wa...

hr

Vragen over: compensatie van transitievergoeding

HR | 14-08-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, moeten aan zo’n werknemer een (transitie)vergoeding betalen. De Eerste Kamer stem...

hr

Geen transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

HR | 05-06-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers zijn geen transitievergoeding verschuldigd als in de cao een gelijkwaardige, vervangende voorziening is geregeld. De regels rondo...

hr

Compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

HR | 29-05-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers kunnen de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte op zijn vroegst per 1 april 2020 aanvrage...

s

Schadevergoeding betalen mag niet zomaar onbelast

Salarisadministratie | 04-04-2018 | Ontslagvergoeding

Als een werknemer door een mishandeling op de werkvloer zijn werk niet meer kan doen en uit dienst gaat, is zijn ontslagvergoeding niet per...