Nieuws

hr

Subsidieregeling SLIM ook in 2022 goed voor € 49 miljoen

HR | 21-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Ook in 2022 stelt het demissionaire kabinet geld beschikbaar voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM)....

hr

Ruim € 900 miljoen beschikbaar voor scholingsbudget STAP

HR | 21-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen, introduceert het demissionaire kabinet in 2022 de subsidieregeling Stimu...

hr

Gros scholingsmiddelen regelmatig of vaak toegepast

HR | 13-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

De meeste scholingsmiddelen worden vaak of regelmatig ingezet door organisaties. Dat bleek uit een recent onderzoek dat Motivaction deed in...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 07-09-2021 | Corona-advies

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

s

Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

Salarisadministratie | 06-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregel...

hr

Corona heeft weinig invloed op scholingsbehoeftes

HR | 02-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

De coronapandemie heeft in meer dan de helft van de organisaties (53%) geen invloed op de scholingsbehoeftes. Van de organisaties die wel ve...

hr

De meeste werkgevers onderzoeken scholingsbehoeften

HR | 30-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij de meeste organisaties is scholingsbehoefte een standaard gespreksonderwerp van de beoordelingscyclus. Al deed sinds de start van de cor...

hr

Geen scholingsbudget in kwart van organisaties

HR | 26-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Ruim een kwart van de organisaties heeft geen concreet budget beschikbaar voor scholing van werknemers. Bij de organisaties die wél een vast...

hr

Meeste organisaties krijgen externe hulp bij scholing

HR | 23-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij het invullen van het opleidingsbeleid zoeken werkgevers het meeste naar ondersteuning van externen. Maar ook interne hulp is populair, w...

hr

Scholing in de helft van de organisaties verplicht

HR | 19-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

In veel organisaties wordt scholing aangeboden omdat dit verplicht is vanuit de wet, de cao of vanwege beroepseisen. Aan de andere kant geve...