Nieuws

m

Mondeling ontslag? Schriftelijk laten bevestigen!

Management | 23-11-2023 | Ontslag

Een werknemer dient zijn ontslag in, maar heeft enkele dagen later spijt. De baan waarop hij solliciteerde wordt bijvoorbeeld toch niet aang...

hr

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

HR | 20-10-2023 | Ontslag

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

or

Rol OR bij het opstellen van een sociaal plan

OR | 02-10-2023 | Adviesrecht

Met een sociaal plan kan een werkgever de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers beperken. De werkgever is niet verplicht om de onde...

hr

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

HR | 19-09-2023 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...

hr

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

HR | 08-09-2023 | AOW

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

m

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

Management | 02-08-2023 | Ontslag

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

hr

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

HR | 01-08-2023 | Transitievergoeding

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...

hr

Sturen van ‘dickpics’ kost werknemer baan én € 5.500

HR | 27-07-2023 | Ontslag op staande voet

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij een vrouwelijke collega per WhatsApp twee foto’s van zijn geslachtsdeel had gestuurd....

hr

Reden voor ontslag op staande voet moet duidelijk zijn

HR | 20-07-2023 | Ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet moet een werkgever een dringende reden hebben en het ontslag onderbouwd en onverwijld (zo snel mogelijk) me...

s

Opletten met looncomponenten bij de transitievergoeding

Salarisadministratie | 28-06-2023 | Transitievergoeding

Bij het berekenen van de transitievergoeding moet een werkgever een aantal looncomponenten meetellen. Uit een recente rechtszaak blijkt dat...