Nieuws

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

hr

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

HR | 31-08-2023 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

hr

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

HR | 25-07-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...

hr

Minister bekijkt opties voor eenvoudiger verlofstelsel

HR | 18-07-2023 | Verlofregelingen

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen...

hr

UWV: beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen

HR | 21-04-2023 | Wet WIA

Het lukt UWV vooralsnog niet om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Inmiddels wachten zo’n 17.000 mense...

s

Vaste reiskostenvergoeding tijdens ouderschapsverlof?

Salarisadministratie | 03-04-2023 | Reiskosten

De Belastingdienst maakte onlangs het standpunt van de Kennisgroep loonheffing openbaar dat gaat over de gevolgen voor de onbelaste vaste re...

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

HR | 12-01-2023 | Ouderschapsverlof

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verk...

hr

UWV beantwoordt vragen over betaald ouderschapsverlof

HR | 09-12-2022 | Ouderschapsverlof

Op uwv.nl zijn twee antwoorden op veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof gepubliceerd. De één gaat over de uitkering voor mi...

hr

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

HR | 08-11-2022 | Ouderschapsverlof

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...