Nieuws

mt

Overwerk hakt er harder in dan managers denken

Management | 26-09-2018 | Overwerk

Managers denken slechts om een klein offer te vragen als ze hun medewerkers vragen om over te werken of ook buiten werktijd bereikbaar te zi...

mt

Overwerk is voor managers meer regel dan uitzondering

Management | 01-08-2018 | Overwerk

Ruim een kwart van de werknemers werkte in 2017 aan regelmatig over. Managers spannen daarbij de kroon: 56% geeft aan regelmatig over te wer...

s

Toch niet meer cafeteren met meer- en overuren per 2018

Salarisadministratie | 09-11-2017 | Overwerk

Hoewel het na de publicatie van de Verzamelwet SZW 2018 leek alsof werknemers na 1 januari 2018 onder voorwaarden het loon over overuren en...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 13-10-2017 | Overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

s

Overuren mogen nog tot 2018 in cafetariaregeling

Salarisadministratie | 26-04-2017 | Overwerk

Het uitstel voor de nieuwe regels voor meer- en overwerk betekent dat organisaties nog tot 1 januari 2018 overwerk- en meerwerkloon kunnen i...

s

Overuren langer uitruilen in land- en tuinbouw

Salarisadministratie | 20-04-2017 | Overwerk

Werkgevers en werknemers in de tuinbouw zijn blij dat de nieuwe regels voor meer- en overwerk niet ingaan per 1 juli 2017, maar per 1 januar...

a

Stress door verplicht onbetaald overwerken

Arbo | 26-02-2016 | Overwerk

Met behulp van het nieuwe digitale meldpunt van FNV kunnen werknemers uitrekenen hoeveel geld ze mislopen door gratis overwerk. Verplicht st...

hr

Overwerkopdracht nodig voor betaling overuren

HR | 29-01-2016 | Overwerk

Of een werknemer met succes een vordering tot betaling van overuren kan indienen, is onder meer afhankelijk van hetgeen in de cao is bepaald...