Nieuws

s

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 1,03% hoger

Salarisadministratie | 23-05-2018 | Minimumloon

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jon...

s

Hoe werken verloonde uren bij cafetariaregeling?

Salarisadministratie | 12-02-2018 | Aangifte loonheffingen

Het is essentieel dat uw organisatie in de loonaangifte voor elke werknemer het juiste aantal verloonde uren opgeeft. De memo verloonde uren...

s

In 2018 is maaltijd in bedrijfskantine € 3,35 waard

Salarisadministratie | 28-12-2017 | Tarieven 2019

Het normbedrag dat uw organisatie als belast loon moet behandelen voor een maaltijd in de bedrijfskantine bedraagt in 2018 € 3,35. Daarmee s...

hr

Belangrijke personeelswetswijzigingen per 1 januari 2018

HR | 21-12-2017 | Minimumloon

Op 1 januari 2018 zijn er weer een aantal nieuwe wettelijke maatregelen ingegaan op het gebied van personeel en arbeid. Werkgevers moeten hu...

hr

Kan de werkgever een werknemer dwingen om meer te werken?

HR | 10-11-2017 | Arbeidsovereenkomst

Als het werk binnen een organisatie toeneemt, kan een werkgever een werknemer verzoeken om meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echt...

s

Toch niet meer cafeteren met meer- en overuren per 2018

Salarisadministratie | 09-11-2017 | Overwerk

Hoewel het na de publicatie van de Verzamelwet SZW 2018 leek alsof werknemers na 1 januari 2018 onder voorwaarden het loon over overuren en...

s

Hoe hoog wordt het wettelijk minimumloon per 2018?

Salarisadministratie | 19-10-2017 | Minimumloon

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.578 bruto per maand bij een fulltime werkweek. Deze ondergrens geldt vo...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 13-10-2017 | Overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

s

In 2018 overgangsregeling voor meerwerk en overwerk

Salarisadministratie | 12-10-2017 | Minimumloon

Hoewel werkgevers straks voor alle gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon moeten gaan betalen, mag van die regel in 2018 nog schri...

s

De regels voor meerwerk en overwerk als er geen cao geldt

Salarisadministratie | 05-10-2017 | Minimumloon

Als een organisatie niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt, moet de werkgever per 1 januari 2018 meteen de nieuwe regels...