Nieuws

s

Minimumloon opdrachtnemers weer in behandeling

Salarisadministratie | 27-12-2016 | Minimumloon

Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als h...

s

Tweede Kamer stemt vóór hoger minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 21-12-2016 | Minimumloon

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement over...

s

Per 1 januari 2017 stijgt het minimum(jeugd)loon

Salarisadministratie | 11-11-2016 | Minimumloon

Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimum(jeugd)loon. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf volgen...

s

Nieuwe regels stukloon voorkomen onderbetaling

Salarisadministratie | 02-11-2016 | Minimumloon

Als het aan het kabinet ligt, worden de regels voor het betalen van stukloon aangepast. Dat kan werkgevers veel geld kosten, maar zorgt er o...

s

Hoe werken de nieuwe regels voor meerwerk?

Salarisadministratie | 27-10-2016 | Minimumloon

Het kabinet wil de regels over meerwerk en overwerk tegelijkertijd met het minimumjeugdloon en de regels over stukloon aanpassen. De loonkos...

s

Tweede Kamer aan zet bij hoger minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 17-10-2016 | Minimumloon

De Tweede Kamer mag zich gaan buigen over het wetsvoorstel dat het minimumjeugdloon verhoogt en de leeftijd waarop werknemers recht krijgen...

hr

Personeelsmaatregelen Prinsjesdag 2016

HR | 22-09-2016 | Transitievergoeding

Een compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte, een uitkering van UWV voor het kraamverlof en een gerichte aanpak van werkl...

s

Minimumjeugdloon stapsgewijs verhoogd in 2017

Salarisadministratie | 20-09-2016 | Minimumloon

De leeftijd waarop een werknemer recht krijgt op het volledige minimumjeugdloon gaat stapsgewijs omlaag per 1 juli 2017. Tegelijkertijd word...

s

Meer dan minimumloon bij meer dan normale arbeidsduur

Salarisadministratie | 20-09-2016 | Minimumloon

Als een werknemer meer werkt dan in zijn arbeidsovereenkomst staat, moet zijn werkgever hem daar per 2017 ook evenredig meer loon voor betal...

a

Nog steeds discriminatie zwangere door werkgever

Arbo | 13-09-2016 | Discriminatie

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat zwangere werkneemsters nog evenveel worden gediscrimineerd als vier jaa...