Nieuws

s

Uitstel tot 2018 voor nieuwe regels stukloon

Salarisadministratie | 10-04-2017 | Minimumloon

De nieuwe regels voor het betalen van stukloon en meer- en overwerk gaan toch niet per 1 juli 2017 in, maar per 1 januari 2018. Het uitstel...

a

De kleine lettertjes van de ATW: nachtdiensten

Arbo | 29-03-2017 | Arbeidstijden

’s Nachts werken is voor werknemers belastender dan overdag werken. Er staan daarom in de Arbeidstijdenwet (ATW) aparte regels voor de arbei...

hr

Thuiswerker werkt meer over en mist familie

HR | 26-01-2017 | Thuiswerken

Werknemers die af en toe thuis werken, werken veel vaker over dan werknemers die niet of juist meestal thuis werken. Ook verwaarlozen deze i...

s

Verhoging minimumjeugdloon is definitief

Salarisadministratie | 24-01-2017 | Minimumloon

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimum...

s

Minimumloon opdrachtnemers weer in behandeling

Salarisadministratie | 27-12-2016 | Minimumloon

Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als h...

s

Tweede Kamer stemt vóór hoger minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 21-12-2016 | Minimumloon

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement over...

s

Per 1 januari 2017 stijgt het minimum(jeugd)loon

Salarisadministratie | 11-11-2016 | Minimumloon

Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimum(jeugd)loon. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf volgen...

s

Nieuwe regels stukloon voorkomen onderbetaling

Salarisadministratie | 02-11-2016 | Minimumloon

Als het aan het kabinet ligt, worden de regels voor het betalen van stukloon aangepast. Dat kan werkgevers veel geld kosten, maar zorgt er o...

s

Hoe werken de nieuwe regels voor meerwerk?

Salarisadministratie | 27-10-2016 | Minimumloon

Het kabinet wil de regels over meerwerk en overwerk tegelijkertijd met het minimumjeugdloon en de regels over stukloon aanpassen. De loonkos...

s

Tweede Kamer aan zet bij hoger minimumjeugdloon

Salarisadministratie | 17-10-2016 | Minimumloon

De Tweede Kamer mag zich gaan buigen over het wetsvoorstel dat het minimumjeugdloon verhoogt en de leeftijd waarop werknemers recht krijgen...