Nieuws

s

Nieuwe maatregelen minimumloon per 1 juli 2017

Salarisadministratie | 02-05-2016 | Minimumloon

Het wettelijk minimumjeugdloon wordt mogelijk al per 1 juli 2017 voor de eerste keer verhoogd. De leeftijd waarop werknemers recht krijgen o...

s

Nieuwe regels meerwerk, stukloon en uurloon

Salarisadministratie | 21-04-2016 | Minimumloon

De regels voor meerwerk, stukloon en uurloon gaan op de schop. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, mogen...

bv

Werkgever kan schade vertraging vlucht claimen

Ondernemen | 25-03-2016 | Zakenreizen

Een werkgever die schade lijdt doordat een werknemer tijdens een vlucht voor zijn werk vertraging oploopt, kan een schadevergoeding claimen...

a

Werknemer heeft meer stress dan tijdens crisis

Arbo | 01-03-2016 | Werkdruk

In 2015 ondervonden werknemers meer stress door een hoge werkdruk dan tijdens de crisis in 2011. Dat blijkt uit een onderzoek van vakcentral...

a

Stress door verplicht onbetaald overwerken

Arbo | 26-02-2016 | Overwerk

Met behulp van het nieuwe digitale meldpunt van FNV kunnen werknemers uitrekenen hoeveel geld ze mislopen door gratis overwerk. Verplicht st...

hr

Overwerkopdracht nodig voor betaling overuren

HR | 29-01-2016 | Overwerk

Of een werknemer met succes een vordering tot betaling van overuren kan indienen, is onder meer afhankelijk van hetgeen in de cao is bepaald...

a

Eindejaarsstress voorkomen met goede planning

Arbo | 22-12-2015 | Werkdruk

Werknemers hebben last van eindejaarsstress: maar liefst 45% heeft het drukker dan gewoonlijk. De meest voorkomende oplossing is overwerken,...

hr

Leeftijdsdiscriminatie vanwege seniorenverlof

HR | 26-08-2015 | Discriminatie

Maakt u een verboden onderscheid als u alleen op basis van leeftijd extra verlof toekent aan oudere werknemers? Het College voor de Rechten...

hr

Overwerkvergoeding doorbetalen bij ziekte?

HR | 03-12-2014

Raakt een werknemer arbeidsongeschikt, dan moet u hem in de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het loon doorbetalen. Tot dit loon beho...

hr

Steeds minder overwerktoeslagen

HR | 25-10-2013

Het aantal cao’s waarin een overwerk- of onregelmatigheidstoeslag is opgenomen, is de afgelopen jaren behoorlijk verminderd. En als er in de...