Nieuws

hr

Afkoop van 10% pensioen uitgesteld tot 1 juli 2023

HR | 14-07-2022 | Pensioen via de werkgever

In het pensioenakkoord werd afgesproken dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een deel van hun pensioen in één keer te laten uitbetalen....

s

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

Salarisadministratie | 19-05-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stuurde deze week een eerste nota van wijziging voor het voorstel voor de W...

hr

Wijziging pensioenregeling wegens nieuw pensioenstelsel

HR | 31-03-2022 | Pensioen via de werkgever

Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de hervorming van het pensioenstelsel. Als...

s

Percentage pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk

Salarisadministratie | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenstelsel is opgenomen dat voor alle pensioendeelnemers de verschuldigde premie een gelijk percentage van het loon gaat...

f

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

Fiscaal | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tw...

s

Verlofsparen blijft voorlopig bij werkgever

Salarisadministratie | 21-03-2022 | Pensioen via de werkgever

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen komt tot de conclusie dat het onderbrengen van verlofsparen bij externen tot nu t...

s

RVU-drempelvrijstelling in 2022 omhoog

Salarisadministratie | 31-01-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden (RVU) is per 1 januari 2022 verhoogd. Deze bedraagt n...

hr

Nieuwe regels rond verhogen en verlagen pensioenen

HR | 18-01-2022 | Pensioen via de werkgever

Er gebeurt weer genoeg in pensioenland. Het kabinet probeert met maatregelen het verlagen van pensioenen te voorkomen én de kans op het verh...

f

Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2022

Fiscaal | 28-12-2021 | Pensioen via de werkgever

De Belastingdienst heeft voor 2022 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maximaal pensioen...

hr

Geen streep door het pensioenakkoord

HR | 15-12-2021 | Pensioenakkoord

In het coalitieakkoord van 15 december is expliciet benoemd dat het pensioenakkoord gewoon zal worden uitgevoerd. De wetsvoorstellen waarin...