Nieuws

hr

Helft ontslagaanvragen sinds WWZ afgewezen

HR | 08-12-2015 | Ontslag

Sinds 1 juli 2015 strandt ongeveer de helft van de ontslagverzoeken aan de rechter. Vóór die datum was dit slechts 10 tot 20%. Het hoge aant...

hr

Ontslag om disfunctioneren goed voorbereiden

HR | 13-08-2015 | Personeelsdossier

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het niet eenvoudiger geworden om een werknemer te ontslaan op grond van disfunction...

hr

Zorg voor registratie van scholingsafspraken

HR | 17-06-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Vanaf 1 juli 2015 moet uw organisatie werknemers in staat stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor hun functie-uitvoering. Do...

hr

Leg scholingsafspraken schriftelijk vast

HR | 06-05-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 heeft uw organisatie een wettelijke scholingsplicht. Dit houdt in dat u werknemers in staat moet stellen om scholing te volg...

hr

Vakantiedagen inhouden bij werkweigering?

HR | 03-10-2014

Als een werknemer ongeoorloofd afwezig is, mag u niet automatisch zijn vakantiedagen inhouden. De werkgever mag hier namelijk niet eenzijdig...

hr

Niet verstandig om verbetertraject te stoppen

HR | 11-08-2014

Disfunctioneert een werknemer, dan moet hij tijdens een verbetertraject de kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren. U behoort dit ve...

hr

Volledig dossier nóg belangrijker door WWZ

HR | 28-07-2014 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter...

hr

Concept kostenaftrek van transitievergoeding

HR | 10-07-2014

Er is meer bekend over de voorwaarden waaronder werkgevers kosten mogen aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag. Minister Asscher v...

hr

Kosten aftrekken van transitievergoeding

HR | 07-07-2014 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij ontslagzaken met de transitievergoeding te maken krijgen. Onder voorwaarden mag u bepaalde kosten op de transit...

hr

Belastingfraude of echte bijscholing?

HR | 19-02-2014 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst en de Onderwijsinspectie doen onderzoek bij vervoersbedrijf Connexxion naar omstreden bijscholing van duizenden chauffeur...