Nieuws

hr

Billijke vergoeding na proeftijdontslag om longkanker

HR | 03-11-2022 | Proeftijd

Een werkgever mag nog vóór de eerste werkdag overgaan tot proeftijdontslag. Maar doet hij dit wegens ziekte van de werknemer, dan is de opze...

hr

Werkgevers moeten straks ontslagprocedure verduidelijken

HR | 10-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers werknemers bij indiensttreding informatie verstrekken over de ontslagprocedure. Hierbij volstaan wer...

hr

Tweede proeftijd niet geldig als functie niet verschilt

HR | 24-03-2022 | Proeftijd

Een kantonrechter van Rechtbank Limburg verklaarde onlangs een proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst nietig. Volgens de rech...

fa

Extra regels voor overname uitzendkracht

Financiële administratie | 03-01-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Een geschikte uitzendkracht als eigen werknemer in dienst nemen gaat niet zomaar. Het is – vaak na een afgesproken periode – wel mogelijk, m...

hr

Fout met proeftijd kost werkgever tienduizenden euro’s

HR | 13-07-2021 | Proeftijd

Een proeftijdontslag voor een werkneemster die in haar proeftijd niet akkoord was gegaan met de geboden arbeidsvoorwaarden, was onterecht om...

hr

Transitievergoeding berekenen bij kort dienstverband

HR | 01-04-2021 | Transitievergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft een werknemer zelfs bij ontslag binnen een maand na indiensttreding...

mt

Geef nieuwe medewerkers ondanks corona een warm bad

Management | 12-08-2020 | Thuiswerken

Medewerkers die sinds het uitbreken van de coronacrisis nieuw in de organisatie zijn gekomen, hebben hun collega’s en leidinggevende voornam...

hr

Proeftijd verlengen of uitstellen vanwege coronacrisis

HR | 19-05-2020 | Proeftijd

Tijdens een proeftijd kunnen de werkgever en werknemer kennismaken met elkaar en ontdekken of een verdere samenwerking kansrijk is. De coron...

hr

Kan de werkgever tijdens NOW ontslag aanvragen?

HR | 09-04-2020 | Corona-advies

Een werkgever behoort tijdens de periode waarvoor hij subsidie ontvangt via de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgel...

hr

Recht op transitievergoeding bij proeftijdontslag

HR | 26-07-2019 | Transitievergoeding

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de duur van het dienstverband niet langer van belang voor het recht op de transitievergoeding....