Nieuws

hr

Verzwijgen ziekte leidt tot vernietiging contract

HR | 01-07-2022 | Re-integratie

Verzwijgt een werknemer bij indiensttreding dat hij ziek is en dat hij bij zijn vorige werkgever (deels) arbeidsongeschikt uit dienst is geg...

a

Re-integratie tweede spoor niet altijd eenvoudig

Arbo | 01-07-2022 | Re-integratie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om langdurig zieke werknemers in het tweede ziektejaar re-integratie tweede spoor aan te bieden. De werk...

a

Eerder inzetten arbeidsdeskundige verkort verzuimduur

Arbo | 21-06-2022 | Re-integratie

Als op een eerder moment tijdens het re-integratietraject een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, kan dat de duur van de arbeidsongeschikt...

hr

Ook compensatie bij twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015

HR | 14-06-2022 | Transitievergoeding

Een werkgever kan ook een compensatie van de transitievergoeding krijgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als de werkneme...

hr

Geen automatische opzegging bij nieuw werk tweede spoor

HR | 31-05-2022 | Re-integratie

Als een zieke werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor in dienst treedt bij een andere werkgever, betekent dit niet dat hij zij...

hr

Werkgever kan zich niet verschuilen achter bedrijfsarts

HR | 20-05-2022 | Bedrijfsarts

Werkgevers doen er verstandig aan om niet blind af te gaan op het oordeel van een bedrijfsarts. Rechtbank Rotterdam veroordeelde een werkgev...

a

Kiezen voor medische afzakker heeft nadelige gevolgen

Arbo | 20-05-2022 | Re-integratie

Werknemers die zich niet ziek melden, maar in plaats daarvan een lichtere functie gaan uitoefenen of minder uren gaan werken. Het lijkt een...

a

Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

Arbo | 13-05-2022 | Arbodienst

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moe...

a

Meer kankerpatiënten door ouderdom en leefstijl

Arbo | 06-05-2022 | Re-integratie

Steeds meer mensen krijgen kanker. Dat is vooral een gevolg van het feit dat mensen ouder worden. En omdat iedereen langer moet doorwerken,...

hr

Geen premiekorting meer voor collectieve zorgverzekering

HR | 26-04-2022 | Verzuim

Werkgevers die voor werknemers een collectieve zorgverzekering hebben geregeld, moeten ermee rekening houden dat werknemers vanaf 2023 geen...