Nieuws

bv

Nieuwe privacywet niet handhaven omwille van nerveuze mkb’ers

Ondernemen | 24-01-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel kleinere ondernemingen zouden hiervan nog onvold...

a

Weinig steun werkgever en collega’s voor ex-kankerpatiënten

Arbo | 19-01-2018 | Re-integratie

Werknemers die kankerpatiënt zijn geweest, ondervinden weinig begrip op de werkvloer. Daardoor verloopt de re-integratie moeizaam en verliez...

a

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in de papieren

Arbo | 09-01-2018 | Wet verbetering poortwachter

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever teko...

a

Werknemers na kanker sneller laten re-integreren

Arbo | 30-11-2017 | Re-integratie

Verschillende partijen slaan de handen ineen om werknemers na kanker sneller te laten re-integreren op de werkvloer. De komende twee jaar wo...

s

Loonkosten verhalen op veroorzaker arbeidsongeschiktheid

Salarisadministratie | 16-11-2017 | Arbeidsongeval

Als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door een derde, kan zijn werkgever een schadevergoeding vorderen bij deze derd...

hr

Veel kritiek op verkorting loondoorbetaling bij ziekte

HR | 07-11-2017 | Loondoorbetaling bij ziekte

Verschillende partijen hebben hun twijfels over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht van twee naar één jaar voor kleine werkgevers....

a

Werkende vrouwen vaker ziek dan werkende mannen

Arbo | 19-10-2017 | Re-integratie

Werkende vrouwen melden zich vaker ziek op werk dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar het verschil is het grootst in de...

hr

Het verschil: loonopschorting en loonstopzetting

HR | 16-10-2017 | Re-integratie

Werkt een werknemer niet (op de juiste manier) mee aan re-integratie, dan kan zijn werkgever het loon stopzetten of opschorten. Een loonopsc...

hr

Regeerakkoord 2017: overzicht personeelsmaatregelen

HR | 12-10-2017 | Prinsjesdag

Het regeerakkoord 2017 staat bomvol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke plannen moeten organisaties in de kome...

hr

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar

HR | 10-10-2017 | Loondoorbetaling bij ziekte

Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op 'kleine' werkgevers, worden voor hen de regels aangepast. Het loon in het tweede...