Nieuws

hr

Pak dwarsliggende zieke werknemer aan

HR | 23-10-2013 | Re-integratie

Tijdens ziekte van een werknemer moet u zich als werkgever inspannen om hem succesvol te re-integreren. Naast alle verplichtingen die voor u...

hr

Arbeidsdeskundige adviseert over re-integratie

HR | 03-04-2013 | Re-integratie

U bent verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Tijdens de re-integratie kunt u een arbeidsdeskundige om ad...

hr

Vergoeding bij einde slapend dienstverband

HR | 14-03-2013 | Re-integratie

Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij uw werknemer niet in staat is om zijn werk uit te voeren, maar u geen loondoorbetalin...

hr

Leergerichte training bij re-integratie helpt

HR | 28-01-2013 | Re-integratie

Werkzoekenden die een leergerichte training doen, hebben twee maal zo veel kans om een baan te vinden dan werkzoekenden die een standaard re...

hr

Maak afspraken in een ziekteverzuimprotocol

HR | 16-01-2013 | Re-integratie

Door het opstellen van een ziekteverzuimprotocol laat u uw werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn als zij ziek zijn. U kunt versc...

hr

Einde loondoorbetaling voor zieke 65-plussers?

HR | 15-08-2011 | Re-integratie

Werkgevers moeten meer worden gestimuleerd om werknemers na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden. Om dit te...