Nieuws

s

Tweede verhoging minimumjeugdloon nog steeds gepland

Salarisadministratie | 28-09-2018 | Minimumloon

Voor 2019 is er in het budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rekening gehouden met een verdere verhoging van het we...

hr

Subsidie praktijkleren ook in 2019 aan te vragen

HR | 28-08-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren loopt bijna ten einde. De subsidieregeling is ook volgend jaar weer beschikbaar....

s

Verse info over LIV, jeugd-LIV en LKV’s op een rijtje

Salarisadministratie | 27-08-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Onlangs is de derde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie staat de meest rec...

s

Misschien toch LKV voor stagiair schooljaar 2017-2018

Salarisadministratie | 20-06-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen misschien alsnog een loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs uit schooljaar 2017-2018 die direct na hun stage bij hun org...

s

Geen loonkostenvoordeel bij in dienst nemen ex-stagiair

Salarisadministratie | 26-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever een zogenoemde scholingsbelemmerde in dienst neemt na een stageperiode, moet hij zichzelf niet te rijk rekenen. Hij krijgt...

s

Wanneer is € 2.400 in de vrije ruimte niet redelijk?

Salarisadministratie | 18-12-2017 | Werkkostenregeling (WKR)

De Belastingdienst heeft een aantal voorbeelden gegeven van situaties waarin het aanwijzen van zaken als eindheffingsloon niet redelijk is....

s

Europese Commissie pleit voor verplichte stagevergoeding

Salarisadministratie | 11-10-2017 | Stagiairs

Uw organisatie hoeft aan stagiairs nu niet per se een stagevergoeding te betalen. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, komt daar ver...

hr

Misstanden bij stageplekken in onderzoek

HR | 28-08-2017 | Stagiairs

Werkgevers misbruiken stages soms om regulier werk te laten uitvoeren zonder daarvoor een normaal loon te betalen. Daarom is er een onderzoe...

hr

Wanneer is er precies sprake van een stage?

HR | 25-08-2017 | Stagiairs

Werkgevers hoeven stagiairs in hun onderneming niet het wettelijk minimumloon te betalen. Voorwaarde is dan wel dat aan alle criteria van ee...

s

Geen hoger percentage minimumloon voor BBL’er

Salarisadministratie | 24-05-2017 | Minimumloon

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor werknemers die bij uw o...