Nieuws

s

Geen hoger percentage minimumloon voor BBL’er

Salarisadministratie | 24-05-2017 | Minimumloon

Per 1 juli hebben jongeren vanaf 18 jaar recht op een hoger percentage van het volledige wettelijk minimumloon. Voor werknemers die bij uw o...

s

Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2017 bekend

Salarisadministratie | 24-05-2017 | Minimumloon

Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.565,40 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Dit bedrag geld...

hr

Doelgroep subsidie praktijkleren uitgebreid

HR | 10-03-2017 | Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren. Leerbedr...

hr

Inspectie SZW zit achter stagemisbruikers aan

HR | 17-02-2017 | Stagiairs

Vakbond FNV Jong heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 600 meldingen van stagemisbruik ontvangen. De meldingen kunnen ertoe leiden dat werkg...

hr

Veel vrouwen in team geen reden voor afwijzing

HR | 29-12-2016 | Discriminatie

Dat er binnen een team al veel vrouwen werken, betekent niet dat een werkgever een sollicitante vanwege deze reden mag afwijzen. Dit blijkt...

a

Discriminatie stagiair door leerbedrijven verboden

Arbo | 23-09-2016 | Discriminatie

De Rijksoverheid wil dat allochtone studenten discriminatie bij het solliciteren naar een stageplek melden. Organisaties moeten aantonen dat...

hr

Subsidie praktijkleren aanvragen kan weer

HR | 03-06-2016 | Subsidieregeling praktijkleren

Sinds 2 juni kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor d...

hr

Aanpak 'neppe' stages en werkervaringsplekken

HR | 15-04-2016 | Minimumloon

Inspectie SZW doorzoekt momenteel vacatures voor werkervaringsplekken en stages, met als doel organisaties te vinden die hiermee verkapte, r...

hr

Werkgever mag moskeebezoek niet weigeren

HR | 18-03-2016 | Discriminatie

Een werkgever kan zich schuldig maken aan discriminatie door een werknemer niet vrij te geven voor moskeebezoek. Tot dit oordeel kwam het Co...

or

Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen

OR | 02-03-2016 | Klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de Wet Huis voor klokkenluiders. De wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) mis...