Nieuws

hr

VOG nodig voor stagiairs in de kinderopvang?

HR | 08-01-2015 | Personeelsdossier

Sinds 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend. Dit houdt in dat er dagelijks wordt gekeken of de medewerke...

hr

Ontbindende voorwaarden in een leercontract

HR | 06-10-2014

Als een werknemer met een leer-arbeidsovereenkomst met de opleiding stopt vanwege gezondheidsproblemen, is het de verantwoordelijkheid van d...

hr

Deadline subsidie praktijkleren is 15 september

HR | 08-09-2014

Als u nog subsidie praktijkleren wilt aanvragen, moet u haast maken. Op 15 september 2014 moeten namelijk alle subsidieaanvragen zijn ingedi...

hr

Verkorte ketenbepaling geldt niet voor iedereen

HR | 29-08-2014 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 wordt de duur van de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar. Werknemers mogen dan nog maximaal drie contracten krijge...

hr

Meldpunt Stagetekorten is vernieuwd

HR | 13-08-2014

Het Meldpunt Stagetekorten is onlangs geactualiseerd en aangepast. Voortaan zijn er meer mogelijkheden voor het koppelen van studenten aan s...

hr

Meer stageplekken bij versoepeling leerbedrijf

HR | 26-06-2014

Door de regels voor bestaande leerbedrijven minder streng te maken, kunnen er meer stageplekken komen voor mbo’ers. Ook zouden bedrijven tij...

hr

Eind aan verplichte maatschappelijke stage

HR | 20-06-2014

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage. Als uw organisatie eerder stageplekken bood a...

hr

Mbo-opleidingen worden korter en praktischer

HR | 04-06-2014

Het middelbaar beroepsonderwijs gaat beter aansluiten op de beroepspraktijk. Ook komt er in het onderwijs meer aandacht voor scholing van pr...

hr

Leeftijdsdiscriminatie bij leer-werkplek

HR | 30-05-2014 | Discriminatie

Het is niet toegestaan oudere medewerkers een leer-werkplek te ontzeggen als ze op grond van de cao niet langer verplicht zijn om nachtdiens...

hr

Subsidieregeling praktijkleren start op 2 juni

HR | 28-05-2014 | Personeelssubsidies

Vanaf 2 juni kunt u aanvragen indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraagformulier is die dag vanaf negen uur ’s ochtends...