Nieuws

hr

€ 73,5 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

HR | 19-09-2023 | Opleiding en ontwikkeling

€ 73,5 miljoen van het vrijgekomen STAP-budget wordt aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-on...

hr

Aanvraagloket subsidieregeling praktijkleren geopend

HR | 08-06-2023 | Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden, kunnen weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraa...

hr

Werkgever moet mbo-stagiair dekkende vergoeding betalen

HR | 16-02-2023 | Stagiairs en leerbanen

Mbo’ers krijgen een passende onkostenvergoeding. Dat is één van de maatregelen in het ‘Stagepact MBO 2023-2027’, waarin verschillende partij...

hr

Subsidie voor werven onbenut arbeidspotentieel geschrapt

HR | 21-10-2022 | Werving en selectie

Om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken, meldde het kabinet in april onder meer dat er gewerkt werd aan een subsidieregeling om werkgevers te...

hr

Meer dan 70.000 opleidingen verzameld op leeroverzicht.nl

HR | 11-10-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Om het vinden van een passende opleiding, cursus of training makkelijker te maken voor werkenden en werkzoekenden, is het online platform le...

hr

€ 500 miljoen extra voor opleiding via STAP-budget

HR | 20-09-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet sterk in op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Om ook groepen te bereik...

hr

Loket subsidie praktijkleren derde leerweg geopend

HR | 13-01-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Tot en met 31 januari 2022 is de eerste van vijf aanvraagrondes voor de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg geopend. Erkende...

s

Brutoloon uitruilen voor scholing vaak niet mogelijk

Salarisadministratie | 06-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij slechts een klein deel van de organisaties kunnen werknemers hun brutoloon uitruilen voor scholing via een keuzebudget of cafetariaregel...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2021

HR | 08-06-2021 | Minimumloon

Per 1 juli 2021 treden er enkele wetswijzigingen en regelingen in werking die relevant zijn voor het personeelsbeleid binnen organisaties. H...

hr

Start aanvraagtijdvak subsidieregeling praktijkleren

HR | 27-05-2021 | Subsidieregeling praktijkleren

Van 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling praktijklere...