Nieuws

hr

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

HR | 19-09-2023 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...

hr

Ontslag op staande voet na ernstige schending rookbeleid

HR | 08-08-2023 | Ontslag op staande voet

Rookt een werknemer op een plek die door de werkgever is aangemerkt als risicogebied, dan rechtvaardigt dat een ontslag op staande voet. Doe...

m

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

Management | 02-08-2023 | Ontslag

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

hr

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

HR | 01-08-2023 | Transitievergoeding

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...

hr

Toch geen compensatie van transitievergoeding

HR | 11-07-2023 | Transitievergoeding

Een werkgever heeft ook recht op een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als een werk...

s

Opletten met looncomponenten bij de transitievergoeding

Salarisadministratie | 28-06-2023 | Transitievergoeding

Bij het berekenen van de transitievergoeding moet een werkgever een aantal looncomponenten meetellen. Uit een recente rechtszaak blijkt dat...

s

Geen 30%-regeling over ontslagvergoeding

Salarisadministratie | 22-05-2023 | 30%-regeling

Voor de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers telt alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking mee. Dus bijvoorbeeld niet een ontslag...

hr

Oordeel over nevenarbeidbeding onder nieuwe regels

HR | 18-04-2023 | Ontslag op staande voet

Sinds 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor nevenarbeid. In een recente zaak moest een kantonrechter beoordelen of een werknemer een...

hr

Ontslag na delen van bezwaar tegen coronavaccinatie

HR | 03-03-2023 | Ontslag

Een werknemer is niet verplicht om aan zijn werkgever te melden dat hij niet gevaccineerd is tegen corona. Maar soms mag een werkgever toch...

hr

Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

HR | 29-11-2022 | Transitievergoeding

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...