Nieuws

hr

Tweede Kamer akkoord met nieuwe pensioenstelsel

HR | 23-12-2022 | Pensioen via de werkgever

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP). Na een aantal wijzigingen schaarden ook PvdA en Gr...

hr

Nieuwe cao versterkt positie van uitzendkrachten

HR | 22-12-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

De ABU en NBBU hebben onlangs een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De gemaakte...

a

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

Arbo | 29-11-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbe...

hr

Al in 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus?

HR | 25-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus zal waarschijnlijk al begin 2024 in werking treden, of zoveel eerder als de parleme...

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 21-11-2022 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...

a

Uitzendkracht verdient dezelfde arbozorg als werknemer

Arbo | 17-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Eerder dit jaar berichtte de Arbeidsinspectie dat uitzendkrachten bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen. Voor de Arbowet...

a

Werkgever heeft ook arbozorg voor tijdelijke krachten

Arbo | 22-09-2022 | Arbeidsomstandigheden

De werkgever is wettelijk verplicht de ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loo...

a

Meeste arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden

Arbo | 13-09-2022 | Arbeidsongeval

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat vallen en in contact komen met voertuigen en machines d...

hr

Vanaf 2025 certificeringsplicht uitzendbureaus

HR | 08-07-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel inrichten voor uitzendbureaus. Dat me...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...