Nieuws

hr

Online platform Temper is geen uitzendbureau

HR | 18-07-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Voor het bestaan van een uitzendovereenkomst is vereist dat er sprake is van formeel werkgeversgezag. Bij online platform Temper is hiervan...

a

Hoger risico middelengebruik arbeidsmigranten door leefsituatie

Arbo | 23-05-2024 | Gezondheid werknemer

De situatie waarin arbeidsmigranten werken, wonen en leven, brengt een hoger risico op problematisch gebruik van alcohol en drugs met zich m...

hr

Geen toelatingsstelsel uitleners vóór 1 januari 2026

HR | 14-05-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) treedt voorlopig nog niet in werking. Demissionair mini...

s

Strenge regels voor kopie ID-bewijs uitzendkracht

Salarisadministratie | 06-05-2024 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt, mag hij als inlener geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren...

hr

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

HR | 04-04-2024 | Transitievergoeding

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

hr

Eerste Kamer wijst voorstel voor werving en selectie af

HR | 27-03-2024 | Werving en selectie

Het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is afgewezen door de Eerste Kamer. Hierdoor worden werkgevers niet...

a

RIVM onderzoekt indicatoren voor veilig werk

Arbo | 07-03-2024 | Arbeidsongeval

Om het aantal arbeidsongevallen te verminderen, heeft het RIVM onderzocht welke factoren van invloed zijn op de veiligheid van werk. Uit het...

a

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

Arbo | 25-01-2024 | Arbeidsongeval

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...

or

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

OR | 22-11-2023 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...

or

Het verschil: uitgeleend en ingeleend volgens de WOR

OR | 25-10-2023 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De beroepsbevolking bestaat uit een steeds groter wordende groep flexwerkers. Of de organisatie een werknemer uitleent of inleent heeft invl...