Nieuws

a

Effect no-riskpolis arbeidsbeperkten moet omhoog

Arbo | 14-09-2018 | No-riskpolis

De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers over de streep te trekken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkg...

hr

Wetsvoorstel wijziging payrollregels krijgt te weinig steun

HR | 14-09-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het initiatiefwetsvoorstel dat de rechten van payrollwerknemers moet verbeteren. De coalitiep...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW voor 2019 bekend

Salarisadministratie | 03-09-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De gemiddelde premie voor de WGA blijft in 2019 gelijk. De gemiddelde premie voor de ZW neemt volgend jaar wel licht toe. Zo blijkt uit de n...

s

Vragen over: het beperken van de inlenersaansprakelijkheid

Salarisadministratie | 06-08-2018 | Inlenersaansprakelijkheid

Het voordeel van werken met uitzendkrachten is dat ze niet bij uw organisatie op de payroll staan. Er hoeven dus geen loonheffingen te worde...

a

Kamervragen over toename arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

Arbo | 29-06-2018 | Arbeidsongeval

Uitzendkrachten hebben meer kans slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan ‘gewone’ werknemers. Ook neemt het aantal uitzendkrachten...

or

Kabinet wil via OR discriminatie sollicitaties tegengaan

OR | 20-06-2018 | Discriminatie

Het kabinet wil discriminatie bij sollicitaties tegengaan door onder andere de OR in te zetten. Dat zal gebeuren door het vergroten van kenn...

a

Meer maatregelen nodig tegen ongewenst gedrag

Arbo | 15-06-2018 | PSA

In een Kamerbrief waarschuwt staatssecretaris Van Ark van SZW dat werkgevers blijvend aandacht moeten besteden aan de risico’s van ongewenst...

hr

Per 2020 strengere regels voor detachering van werknemers

HR | 31-05-2018 | Buitenlandse werknemers

Werknemers die naar een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) worden gedetacheerd, krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun...

a

Controle uitzendbureaus op naleving gelijkheidsbeleid

Arbo | 24-05-2018 | Discriminatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gaat toetsen of uitzendbureaus zich houden aan het vernieuwde gelijkhe...

s

Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

Salarisadministratie | 30-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)w...