Nieuws

s

Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

Salarisadministratie | 30-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)w...

a

Stijging aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten

Arbo | 24-04-2018 | Arbeidsongeval

Op 28 april is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.100 werknemers door onveili...

hr

Wijzigingen in ontslagrecht en ketenbepaling gepubliceerd

HR | 10-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is openbaar gemaakt voor internetconsultatie. In het concept-wetsvoorstel zijn onder andere de wijziging...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

OR | 26-02-2018 | Flexwerkers

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwe...

hr

Werkgever omzeilt ketenbepaling niet met payrollconstructie

HR | 23-02-2018 | Ketenbepaling

Een werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontlopen door over te stappen op een payrollconstructie. Maar nie...

a

Aanhoudende griepepidemie stuwt verzuimkosten op

Arbo | 23-02-2018 | Re-integratie

Door de aanhoudende griepgolf hebben drie ziekenhuizen een opnamestop afgekondigd. De griep veroorzaakt een toename van patiënten en een per...

a

16 maart Bewust Veilig op de werkvloer

Arbo | 22-02-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Op vrijdag 16 maart staan werkgevers en werknemers op de Bewust Veilig-dag stil bij veiligheid op de werkvloer. Werknemers moeten hun werkza...

or

Uitzendbureaus gaan in op discriminerende verzoeken

OR | 31-01-2018 | Discriminatie

Uit onderzoek van Radar blijkt dat bijna de helft van de uitzendbureaus ingaat op verzoeken van organisaties om Marokkanen, Turken en Surina...

s

Nieuwe regels voor kopie identiteitsbewijs uitzendkracht

Salarisadministratie | 31-01-2018 | Identificatieplicht

Sinds 1 januari 2018 gelden er voor uitzendbureaus nieuwe regels voor het maken en bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs van uitze...