Nieuws

hr

Wie draait op voor te veel vakantiedagen?

HR | 07-09-2016 | Vakantiedagen

Als een werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan hij heeft opgebouwd, draait zijn werkgever daarvoor op als hij uit dienst gaat. Goe...

hr

Regels voor delen vakantiedagen gepubliceerd

HR | 16-08-2016 | Vakantiedagen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een factsheet gepubliceerd met daarin de regels voor het delen van vakantiedagen t...

hr

Vier aandachtspunten rondom vakantiedagen

HR | 26-07-2016 | Vakantiedagen

Rond de zomerperiode hebben werknemers meestal veel vragen over hun vakantiedagen. Werknemers die geen vakantie opnemen, willen misschien we...

mt

Werknemers moeten vakantie nemen

Management | 25-07-2016 | Vakantiedagen

Hoewel de zomermaanden typische vakantieperioden zijn, kiezen veel werknemers ervoor gewoon door te werken. Uit onderzoek van de vakbond FNV...

hr

Werkgever moet meewerken aan delen vakantie

HR | 18-07-2016 | Vakantiedagen

Als werknemers onderling besluiten dat ze één of meer vakantiedagen willen delen, hebben ze daarvoor de medewerking van uw organisatie nodig...

s

Vakantiedagen delen: uren of geldwaarde?

Salarisadministratie | 27-06-2016 | Vakantiedagen

De proef van de Rijksoverheid waarbij werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen met een collega kunnen delen, kan op twee manieren worden...

hr

Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

HR | 21-06-2016 | Vakantiedagen

Is een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan gaan deze ziektedagen in principe niet af van zijn vakantiesaldo. De werknemer moet zich da...

hr

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen bijna

HR | 13-06-2016 | Vakantiedagen

Op 1 juli 2016 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen. Er kunnen echt...

hr

Vakantiedagen afstaan aan collega toegestaan

HR | 27-05-2016 | Vakantiedagen

De Rijksoverheid gaat een proef starten waarbij werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen aan een collega kunnen schenken. Bijvoorbeeld o...

hr

Geen bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte?

HR | 08-03-2016 | Vakantiedagen

In het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst mag een werkgever afwijkende afspraken maken over de opbouw van bovenwettelijke vakanti...