Nieuws

hr

Werkgever moet vakantie doorbetalen na twee jaar ziekte

HR | 15-05-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een zieke werknemer die niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, kan hier nog aanspraak op maken als de werkgever hem na twee...

hr

Als de werkgever wil doorwerken tijdens het paasweekend

HR | 29-03-2018 | Verlofregelingen

Veel mensen zijn vrij op Goede Vrijdag en de paasdagen. Een wettelijk recht op een vrije dag tijdens een feestdag bestaat echter niet. Dat b...

s

Werkgevers en collega’s kunnen goede-doelensporters steunen

Salarisadministratie | 28-03-2018 | Goede doelen

Als een werknemer zich op sportieve wijze inzet voor een goed doel, door bijvoorbeeld de Alpe d’Huzes of de Roparun te doen, kan zijn werkge...

hr

Het verschil: vakantie versus verlof

HR | 23-03-2018 | Verlofregelingen

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang....

s

Hoe werken verloonde uren bij cafetariaregeling?

Salarisadministratie | 12-02-2018 | Aangifte loonheffingen

Het is essentieel dat uw organisatie in de loonaangifte voor elke werknemer het juiste aantal verloonde uren opgeeft. De memo verloonde uren...

hr

Geldt vervaltermijn vakantiedagen ook voor zieke werknemer?

HR | 25-01-2018 | Vakantiedagen

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. Onder omstandigheden beh...

s

Vergoeding werkgeverslasten loonkostensubsidie in 2018 hoger

Salarisadministratie | 07-12-2017 | Personeelssubsidies

Als een organisatie een werknemer in dienst neemt die loonkostensubsidie met zich meebrengt, krijgt hij boven op die subsidie een vergoeding...

hr

Vervallen van vakantiedagen na afloop van een jaar onwettig

HR | 30-11-2017 | Vakantiedagen

Een bepaling in de arbeidsovereenkomst die stelt dat (een deel van) de vakantiedagen aan het einde van het jaar van opbouw vervallen, is nie...

hr

Zieke werknemer recht op volledig loon over vakantiedagen

HR | 28-11-2017 | Vakantiedagen

Als een werknemer ziek is en uit dienst treedt, moet de werkgever het volledige loon over zijn niet-genoten vakantie-uren betalen. Ook mag d...

hr

Uitkijken bij seniorenregeling voor boete Belastingdienst

HR | 02-11-2017 | Pensioen via de werkgever

Maakt een werknemer gebruik van een seniorenregeling, dan moet de werkgever opletten dat hij niet minder dan 50% van zijn oorspronkelijke ar...