Nieuws

s

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

Salarisadministratie | 10-05-2023 | Loondoorbetaling bij ziekte

Door een verkeerde berekening zijn de uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van UWV voor werknemers met een loonko...

m

Wel of geen vrij op 5 mei?

Management | 28-04-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Ieder jaar duikt de vraag weer op: zijn werknemers nou wel of niet vrij op 5 mei? En als werknemers moeten werken, hebben zij dan recht op e...

hr

UWV: beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen

HR | 21-04-2023 | Wet WIA

Het lukt UWV vooralsnog niet om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Inmiddels wachten zo’n 17.000 mense...

s

Vaste reiskostenvergoeding tijdens ouderschapsverlof?

Salarisadministratie | 03-04-2023 | Reiskosten

De Belastingdienst maakte onlangs het standpunt van de Kennisgroep loonheffing openbaar dat gaat over de gevolgen voor de onbelaste vaste re...

hr

Kind thuis vanwege ziekte: moet werknemer verlof nemen?

HR | 03-03-2023 | Verlofregelingen

Als kinderen niet naar hun school of opvang kunnen vanwege ziekte, moeten werknemers de zorg voor hun kinderen en het werk zien te combinere...

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

HR | 12-01-2023 | Ouderschapsverlof

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verk...

m

Misvattingen over werken tijdens de feestdagen

Management | 28-12-2022 | Verlofregelingen

Veel werknemers denken dat ze wettelijk recht hebben op vrijaf met de feestdagen of dat zij een toeslag ontvangen als zij werken op feestdag...

m

Wanneer vallen de feestdagen in 2023?

Management | 21-12-2022 | Verlofregelingen

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan voor de deur. Naast alle hectiek van de laatste deadlines nog halen, beantwoorden van b...

hr

UWV beantwoordt vragen over betaald ouderschapsverlof

HR | 09-12-2022 | Ouderschapsverlof

Op uwv.nl zijn twee antwoorden op veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof gepubliceerd. De één gaat over de uitkering voor mi...