Nieuws

hr

Wetsvoorstel voor wettelijk rouwverlof in de maak

HR | 21-05-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Op internetconsultatie.nl is het concept van een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet gaan zorgen. Mom...

hr

Benadeling bij zwangerschap mag niet, maar gebeurt wel

HR | 07-05-2024 | Zwangerschap

Hoewel het wettelijk verboden is om vrouwen te benadelen vanwege zwangerschap, komt in de praktijk zwangerschapsdiscriminatie veel voor. Som...

hr

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

HR | 25-04-2024 | Ouderschapsverlof

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

a

Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

Arbo | 18-04-2024 | Verlofregelingen

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek....

hr

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

HR | 11-04-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

or

Werken tijdens feestdagen in overleg met OR

OR | 29-03-2024 | Instemmingsrecht

Werknemers zijn niet automatisch vrij op een erkende nationale feestdag. Welke dagen ze standaard vrij zijn, staat in de cao of arbeidsovere...

a

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

Arbo | 26-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

s

Standpunt Kennisgroep over aanpassing vergoedingen

Salarisadministratie | 14-03-2024 | Reiskosten

De Kennisgroep loonheffing algemeen van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thui...

s

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

Salarisadministratie | 14-02-2024 | Contact met UWV

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

hr

Werkgevers onderscheiden zich met verlofregelingen

HR | 19-01-2024 | Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers treden steeds meer buiten de gebaande paden om aantrekkelijk te zijn op de krappe arbeidsmarkt. Het AD meldt dat vooral grotere w...