Nieuws

a

Werkgever kent plichten bij seksuele intimidatie niet

Arbo | 10-05-2022 | PSA

Werkgevers weten niet goed welke plichten zij hebben bij het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat stelt het...

a

Ondersteuning bij maken RI&E vooral gericht op kleinere werkgevers

Arbo | 03-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het Meerjarenplan RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de bekendheid van de verplichting om een risico-inventar...

hr

Werkgever niet aansprakelijk voor burn-out werknemer

HR | 28-04-2022 | PSA

Een werknemer die uitvalt door burn-outklachten en meent dat deze klachten zijn ontstaan door een te hoge werkdruk, kan besluiten om zijn we...

a

Leidinggevende onderschat belasting door mantelzorg

Arbo | 22-03-2022 | PSA

Leidinggevenden moeten vaker vragen of werknemers mantelzorgtaken verrichten. De extra belasting die dit met zich meebrengt, vergroot het ri...

a

Meeste uitkeringen vanwege ziekte door psychische klachten

Arbo | 17-03-2022 | PSA

Psychische klachten zijn nog steeds de meest voorkomende reden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen. In 2020 was dit bij vie...

a

Ondersteuning rouwende werknemers kwestie van maatwerk

Arbo | 10-02-2022 | PSA

Werknemers die te maken krijgen met een sterfgeval, kunnen hierdoor langere tijd slechter functioneren. Als zij op het werk onvoldoende ruim...

a

Daling aantal arbeidsongevallen met langer verzuim ingezet

Arbo | 08-02-2022 | Arbeidsongeval

Het aantal arbeidsongevallen dat verzuim van vier dagen of meer tot gevolg had, is gedaald. Dit blijkt uit de cijfers over 2020 die het Cent...

hr

Werknemers willen meer zeggenschap over werk

HR | 03-02-2022 | PSA

Werknemers hebben behoefte aan meer zeggenschap over en autonomie in hun werk en werkplek. Dat blijkt uit onderzoek van vakbonden CNV en FNV...

a

Afhandeling klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer

Arbo | 01-02-2022 | PSA

Voordat een werknemer een klacht indient over seksuele intimidatie op de werkvloer, is er heel wat aan vooraf gegaan. Het is dus zaak om als...

a

Effect van beleid voor diversiteit en inclusiviteit laten meten

Arbo | 25-01-2022 | Discriminatie

Een van de grote uitdagingen voor organisaties is om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. Veel werkgevers voeren daarom een D&I-belei...