Nieuws

a

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

Arbo | 29-11-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbe...

a

Veilige cultuur voorwaarde voor melden ongewenst gedrag

Arbo | 22-11-2022 | PSA

Werkgevers hebben niet alleen zorgplicht voor slachtoffers van ongewenst gedrag, maar ook voor daders. Ze moeten een veilige werkvloer creër...

a

Hoge werkdruk en werkstress belangrijke oorzaken verzuim

Arbo | 15-11-2022 | PSA

Werkgevers zeggen maatregelen te hebben genomen om hoge werkdruk tegen te gaan. Maar of dat effect heeft? Volgens de Nationale Enquête Arbei...

a

Positieve kijk op eigen werk bevordert werkplezier

Arbo | 08-11-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Werknemers die lol hebben in hun werk, zijn niet alleen tevredener, maar ook productiever én ze verzuimen minder. En dat is goed voor de duu...

hr

Werkgevers gaan niet goed om met seksuele intimidatie

HR | 04-11-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat werkgevers lang niet altijd weten hoe ze moeten omgaan met...

a

Meer stress bij werknemers in Europa na coronacrisis

Arbo | 01-11-2022 | Corona-advies

In het voorjaar van 2022 is een grote enquête gehouden onder werknemers in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt dat na de coronacrisis de w...

a

Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

Arbo | 18-10-2022 | Mediation

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschake...

a

Werknemers meer stress op werk na coronacrisis

Arbo | 11-10-2022 | PSA

Een op de drie werknemers heeft dusdanig last van mentale gezondheidsklachten dat hun werk eronder te lijden heeft. Een op de tien werknemer...

a

Psychosociale risico’s beïnvloeden fysieke klachten

Arbo | 06-10-2022 | PSA

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn een belangrijke oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim. Hoewel fysieke overbelasting hierbij een...

a

Diversity Day voor diverse en inclusieve werkvloer

Arbo | 04-10-2022 | Discriminatie

De eerste dinsdag van oktober is het Diversity Day. Alleen als verschillen op de werkvloer worden geaccepteerd en werknemers zich vrij en vo...