Nieuws

a

Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

Arbo | 25-10-2019 | Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies, is t...

a

Het verschil: VOO en VPI

Arbo | 09-04-2019 | Vertrouwenspersoon

Veel organisaties hebben een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen (VPOO) in dienst. Hiernaast bestaat echter ook...

a

Vaker vertrouwenspersoon aangesteld na #Metoo

Arbo | 05-02-2019 | Vertrouwenspersoon

Organisaties stellen vaker een vertrouwenspersoon aan door de #Metoo-beweging. Dit concludeert de Landelijke Vereniging van Vertrouwensperso...

a

Sommige eigenschappen vertrouwenspersoon zijn niet te leren

Arbo | 13-12-2018 | Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon moet over bepaalde vaardigheden, kennis en ervaring beschikken. Niet alle eigenschappen zijn aan te leren. Daarom is...

a

Rol en taken vertrouwenspersoon verschillen per organisatie

Arbo | 06-12-2018 | Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan zijn positie op verschillende manieren invullen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Een functiebesch...

or

Functioneren vertrouwenspersoon kan beter

OR | 15-06-2018 | Vertrouwenspersoon

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de rol en positie van vertrouwenspersonen binnen organisaties. Uit het onderzoeksrapp...

a

Veel vertrouwenspersonen bezorgd over bedrijfscultuur

Arbo | 14-06-2018 | Vertrouwenspersoon

Veel werknemers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen naast hun reguliere werkzaamheden, maken zich zorgen over de bedrijfscultuu...

hr

Waarop letten bij inhuur externe vertrouwenspersoon?

HR | 08-12-2017 | Vertrouwenspersoon

Organisaties doen er goed aan voor hun werknemers een vertrouwenspersoon te regelen. Dit hoeft niet een werknemer te zijn. De werkgever kan...

a

Meer vraag naar vertrouwenspersonen door #metoo

Arbo | 01-12-2017 | Vertrouwenspersoon

Een van de maatregelen die voortkomt uit beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dat is ec...

a

Vertrouwenspersoon onderdeel van beleid tegen pesten

Arbo | 17-11-2017 | Vertrouwenspersoon

Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedrag op het werk. Pesten is een van de vormen van ongewenst gedrag die ernstige...