Nieuws

a

Meer werknemers verzuimen vanwege incidenten op werk

Arbo | 16-05-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Werknemers bij brandweer en politie hebben het vaakst te maken met incidenten die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de meest recente cijfer...

a

Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

Arbo | 25-04-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten o...

a

Meer werkstress bij jongere werknemers

Arbo | 24-04-2024 | Werkdruk

Uit recente cijfers van arbodiensten en TNO blijkt dat jonge werknemers vaker psychische problemen hebben dan oudere werknemers en vaker las...

a

Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

Arbo | 18-04-2024 | Verlofregelingen

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek....

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 16-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

m

Grensoverschrijdend gedrag maakt managers onzeker

Management | 04-04-2024 | Leidinggeven

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is in de afgelopen jaren flink opgelopen. Veel managers blijken onzeker te zijn geworden...

a

Vrouwen twee keer zo zwaar belast door mantelzorg

Arbo | 04-04-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Dochters voelen zich zwaarder belast door mantelzorg voor (een van beide) ouders dan zonen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau vo...

a

Gezondheidsraad adviseert over aanpak van fybromyalgie

Arbo | 28-03-2024 | Fysieke arbeidsbelasting

De Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de erkenning van fibromyalgie en de beperkingen die de aandoening kan opleveren v...

a

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

Arbo | 26-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

a

Stress meten en eerder aanpakken door inzet AI

Arbo | 29-02-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een Nederlands consortium krijgt 10,8 miljoen euro voor een project om stress op het werk aan te pakken en de mentale veerkracht van medewer...