Nieuws

f

ATR maakt gehakt van wetsvoorstel terugdringen schijnzelfstandigheid

Fiscaal | 13-11-2023 | Werken met zzp'ers

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) stelt dat het conceptwetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken om schijnzelfstandigh...

hr

Nieuw wetsvoorstel voor verschil werknemer en zzp’er

HR | 09-10-2023 | Arbeidsovereenkomst

Op internetconsultatie.nl is een conceptvoorstel van de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ gepubliceerd. H...

hr

Verbod op flitsbezorging door kinderen tot 16 jaar

HR | 29-09-2023 | Arbeidsovereenkomst

In navolging van maaltijdbezorging wordt ook flitsbezorging verboden voor kinderen tot 16 jaar. De maatregel moet op zeer korte termijn inga...

hr

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

HR | 12-09-2023 | Arbeidsrecht

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

hr

Goedkeuring modelovereenkomst met zzp’er vervalt

HR | 15-08-2023 | Werken met zzp'ers

Vanaf 1 januari 2024 hebben modelovereenkomsten op basis van vrije vervanging geen waarde meer voor de samenwerking met zzp’ers. De Belastin...

hr

Wat is er al op 1 juli veranderd voor de pensioenen?

HR | 04-07-2023 | Wet toekomst pensioenen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en we...

hr

Oordeel bedrijfsarts (nog) niet leidend bij RIV-toets

HR | 02-06-2023 | Re-integratie

Het wetsvoorstel dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op...

hr

UWV: beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen

HR | 21-04-2023 | Wet WIA

Het lukt UWV vooralsnog niet om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Inmiddels wachten zo’n 17.000 mense...

hr

Plannen voor wijzigingen in arbeidswetgeving op een rij

HR | 04-04-2023 | Arbeidsrecht

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgeverspartijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige...

s

Drietal conceptbesluiten bij Wet toekomst pensioenen

Salarisadministratie | 27-03-2023 | Wet toekomst pensioenen

Op dit moment ligt het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen ter behandeling bij de Eerste Kamer. Bij dit wetsvoorstel horen diverse besl...