Nieuws

s

Definitieve premies sociale verzekeringen 2023 bekend

Salarisadministratie | 02-12-2022 | Sociale verzekeringen

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekering...

s

Rekenregels per 1 januari 2023 bekendgemaakt

Salarisadministratie | 01-12-2022 | Sociale verzekeringen

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2023 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanwege de forse stijg...

s

Hoe zit het met de WW-premie bij kort dienstverband?

Salarisadministratie | 19-10-2022 | Sociale verzekeringen

Een werkgever moet de lage WW-premie herzien, als een werknemer uiterlijk twee maanden na de start van zijn dienstbetrekking uit dienst gaat...

s

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 29-09-2022 | Aangifte loonheffingen

Een werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze verloven ontvangt hij een uitkering van UW...

s

Wanneer lage WW-premie herzien bij overwerk?

Salarisadministratie | 15-06-2022 | Sociale verzekeringen

Als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 20...

s

Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-06-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen...

s

Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

Salarisadministratie | 01-06-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers d...

s

Lage WW-premie bij meerdere arbeidsomvangen

Salarisadministratie | 02-05-2022 | Sociale verzekeringen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per dag, week of maand, is niet langer meer een oproepcontract. Wer...

s

De Aof-premie en het aanvullend geboorteverlof

Salarisadministratie | 21-04-2022 | Aangifte loonheffingen

Hoe zit het met de verwerking van de gedifferentieerde Aof-premie in de aangifte loonheffingen bij het aanvullend geboorteverlof? De Belasti...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...