Nieuws

hr

Personeelstekort in derde kwartaal naar recordhoogte

HR | 18-11-2021 | Werving en selectie

De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in het derde kwartaal van 2021 teg...

hr

Opties voor salarisvermelding in vacaturetekst

HR | 26-10-2021 | Werving en selectie

Het salaris is voor velen een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden om te werken. De hoogte van het salaris kan het verschil maken vo...

hr

Eerste Kamer akkoord met langere duur werkvergunning

HR | 28-09-2021 | Buitenlandse werknemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrek...

hr

Werving van personeel blijft een uitdaging in 2022

HR | 21-09-2021 | Werving en selectie

Veel werkgevers zullen ook in 2022 nog last hebben van personeelsschaarste, zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De schaarste lijkt nu...

hr

Waarom voelden werknemers zich gediscrimineerd in 2020?

HR | 07-05-2021 | Discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt steeds meer verzoeken om een oordeel over situaties waarin sprake kan zijn van discriminatie....

hr

Methodes voor eerlijk recruitment vormen geen wondermiddel

HR | 22-04-2021 | Werving en selectie

TNO heeft een rapport gepubliceerd bij de pilot Nudging in Werving en Selectie. Hieruit blijkt dat een meer objectieve en gestructureerde so...

hr

College oordeelt nu positief over voorkeursbeleid TU/E

HR | 12-03-2021 | Discriminatie

Afgelopen zomer oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat de TU/E verboden onderscheid op grond van geslacht maakte. Na herzieni...

hr

Werkgever betaalt recruiter niet voor cv van kandidaat

HR | 11-02-2021 | Werving en selectie

Als een werkgever ongevraagd een cv van een geschikte kandidaat ontvangt van een werving-en-selectiebureau, betekent dit niet automatisch da...

hr

Uitzendbureau moet discriminatie opdrachtgever melden

HR | 04-12-2020 | Werving en selectie

Staatssecretaris Van ’t Wout van SZW hoopt deze maand het wetsvoorstel voor gelijke kansen bij werving en selectie in te dienen. Ook wil de...

hr

Hulp bij carrièreswitch: waar liggen baankansen?

HR | 23-10-2020 | Duurzame inzetbaarheid

De coronacrisis raakt de arbeidsmarkt. Voor sommige functies – waaronder HR-banen – is er nu veel minder werk dan voorheen. UWV heeft voor d...