Nieuws

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

s

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Salarisadministratie | 11-09-2023 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

hr

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

HR | 17-08-2023 | Arbeidsovereenkomst

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

hr

Minister bekijkt opties voor eenvoudiger verlofstelsel

HR | 18-07-2023 | Verlofregelingen

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen...

s

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

Salarisadministratie | 10-05-2023 | Loondoorbetaling bij ziekte

Door een verkeerde berekening zijn de uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van UWV voor werknemers met een loonko...

hr

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

HR | 02-03-2023 | Ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

hr

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

HR | 12-01-2023 | Ouderschapsverlof

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verk...

hr

UWV beantwoordt vragen over betaald ouderschapsverlof

HR | 09-12-2022 | Ouderschapsverlof

Op uwv.nl zijn twee antwoorden op veelgestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof gepubliceerd. De één gaat over de uitkering voor mi...

s

Rekenregels per 1 januari 2023 bekendgemaakt

Salarisadministratie | 01-12-2022 | Sociale verzekeringen

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2023 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanwege de forse stijg...

s

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 29-09-2022 | Aangifte loonheffingen

Een werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze verloven ontvangt hij een uitkering van UW...