Nieuws

hr

Wetsvoorstel voor wettelijk rouwverlof in de maak

HR | 21-05-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Op internetconsultatie.nl is het concept van een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet gaan zorgen. Mom...

hr

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

HR | 25-04-2024 | Ouderschapsverlof

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

hr

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

HR | 11-04-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

hr

Werkgevers onderscheiden zich met verlofregelingen

HR | 19-01-2024 | Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers treden steeds meer buiten de gebaande paden om aantrekkelijk te zijn op de krappe arbeidsmarkt. Het AD meldt dat vooral grotere w...

hr

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

HR | 16-01-2024 | Ouderschapsverlof

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...

hr

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

HR | 12-01-2024 | Verlofregelingen

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

s

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Salarisadministratie | 11-09-2023 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

hr

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

HR | 17-08-2023 | Arbeidsovereenkomst

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

hr

Minister bekijkt opties voor eenvoudiger verlofstelsel

HR | 18-07-2023 | Verlofregelingen

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen...