Nieuws

hr

Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

HR | 02-08-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf vandaag hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Het is niet de enige verlofvor...

hr

Informatieplicht bij verlof betaald door werkgever

HR | 19-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 moet de werkgever uiterlijk een maand na de eerste werkdag aan de werknemer laten weten welke aanspraken op b...

hr

Wat staat er in de WBO naast betaald ouderschapsverlof?

HR | 28-06-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Naast een uitkering van UWV bij opname van ouderschapsverlof bevat deze...

s

Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-06-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen...

hr

Kabinet voert voorlopig geen wettelijk rouwverlof in

HR | 02-06-2022 | Verlofregelingen

Minister Van Gennip van SZW staat niet onwelwillend tegenover een wettelijk rouwverlof, maar constateert ook dat het bij dit verlof lastig i...

hr

Aanvullend geboorteverlof minder in trek bij lage inkomens

HR | 19-05-2022 | Geboorteverlof

Sinds de invoering van het aanvullend geboorteverlof op 1 juli 2020 heeft ruim een kwart van de werknemers met recht op het verlof hier geen...

hr

Vragen over: het calamiteitenverlof

HR | 17-05-2022 | Verlofregelingen

Een werknemer kan verrast worden door bijvoorbeeld het overlijden van een naaste of de bevalling van een partner. Hiervoor bestaat een wette...

hr

Betaald ouderschapsverlof aanvragen bij UWV

HR | 10-05-2022 | Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor...

s

De Aof-premie en het aanvullend geboorteverlof

Salarisadministratie | 21-04-2022 | Aangifte loonheffingen

Hoe zit het met de verwerking van de gedifferentieerde Aof-premie in de aangifte loonheffingen bij het aanvullend geboorteverlof? De Belasti...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...