Nieuws

s

Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

Salarisadministratie | 05-12-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen ook in het jaar 2023 een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vas...

hr

WAB leidt vooralsnog niet tot meer vaste banen

HR | 02-12-2022 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het doel van de in 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Eén v...

hr

Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

HR | 06-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervorm...

or

Adviesrecht OR: het beëindigen van werkzaamheden

OR | 23-05-2022 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijke beëindiging van bepaalde werkzaamheden. Dat is al snel het...

s

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 07-03-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kennisdocument premiedifferentiatie WW geactualiseerd. In de versie van maart...

s

Lage WW-premie over tijdelijke urenuitbreiding tot 2023

Salarisadministratie | 25-11-2021 | Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen nog tot 1 januari 2023 een lage WW-premie betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract. Dat laat demi...

s

Sectorherindeling met terugwerkende kracht is mogelijk

Salarisadministratie | 30-09-2021 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 29 juni 2018 mogen werkgevers niet meer verzoeken om een wijziging van een sectorindeling met terugwerkende kracht. Maar de Hoge Raad...

s

WW-premies dalen per 2022

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Sociale verzekeringen

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een we...

hr

WAB leidt niet tot meer vaste banen

HR | 10-09-2021 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 77.000 tijdelijke arbeidscontracten zijn opgezeg...

s

WW-premie herzien bij einde kort dienstverband

Salarisadministratie | 28-04-2021 | Sociale verzekeringen

Als een werknemer voor wie de werkgever de lage WW-premie toepast binnen twee maanden uit dienst gaat, moet de werkgever de lage WW-premie h...