Nieuws

hr

Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

HR | 28-09-2023 | Re-integratie

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werk...

a

Verzuimprotocol en verzuimbeleid: wat is het verschil?

Arbo | 16-08-2023 | Verzuim

Een verzuimprotocol beschrijft afspraken tussen werkgever een werknemers over de omgang met ziekmeldingen. In het verzuimbeleid staat wat de...

hr

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

HR | 16-08-2023 | Re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaa...

a

Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbo | 21-03-2023 | Arbeidsongeval

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen...

hr

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

HR | 29-12-2022 | Wet verbetering poortwachter

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 02-12-2022 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...

hr

Wat was het personele nieuws tijdens de zomervakantie?

HR | 06-09-2022 | Arbeidsrecht

De zomervakantie is in alle regio's ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel...

hr

UWV publiceert nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

HR | 18-08-2022 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de...

a

Re-integratie tweede spoor niet altijd eenvoudig

Arbo | 01-07-2022 | Re-integratie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om langdurig zieke werknemers in het tweede ziektejaar re-integratie tweede spoor aan te bieden. De werk...

hr

Re-integratie tweede spoor krijgt grotere rol

HR | 16-12-2021 | Wet verbetering poortwachter

Het nieuwe kabinet is voornemens de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren. De re-integratie richt zich...