Nieuws

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

Salarisadministratie | 30-05-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen...

hr

Het verschil: vakantie versus verlof

HR | 23-03-2018 | Verlofregelingen

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang....

hr

Per 1 april wijzigen regels van meerlingenverlof

HR | 22-03-2018 | Verlofregelingen

Om werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling daadwerkelijk recht op langer verlof te geven, worden de regels van het meerlingen...

hr

Nieuw: documenten uploaden in verzuimmelder UWV

HR | 14-03-2018 | Re-integratie

Werkgevers kunnen sinds kort documenten uploaden in de verzuimmelder van UWV die te maken hebben met lopende ziekmeldingen van werknemers. D...

hr

Voorstel voor zes weken betaald ouderschapsverlof

HR | 16-02-2018 | Verlofregelingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor enkele aanpassingen in de verlofregelingen die relevant zijn na de geboorte van een kind. Zo mo...

hr

Werknemer hoeft ouderschapsverlof niet te verantwoorden

HR | 26-01-2018 | Ouderschapsverlof

Werknemers met jonge kinderen hebben het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Werkgevers moeten een verzoek om ouderschapsverlof accepter...

hr

Heeft werknemer recht op verlof bij staking van leraren?

HR | 03-10-2017 | Verlofregelingen

Als leraren in het basisonderwijs staken, kunnen werknemers met kinderen hierdoor mogelijk niet naar het werk komen. Hebben zij in zo’n situ...

hr

Verzamelwet SZW 2018: WTL, meerlingenverlof en no-riskpolis

HR | 31-08-2017 | Werkloosheidswet (WW)

De Verzamelwet SZW 2018 is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn allerlei kleine wijzigingen opgenomen, die desondanks in...

hr

Ouderschapsverlof onderbreken vanwege zwangerschap

HR | 25-08-2017 | Ouderschapsverlof

Als een werkneemster opnieuw zwanger wordt tijdens haar ouderschapsverlof, dan mag zij haar ouderschapsverlof opschuiven. Tijdens het zwange...

hr

Het verschil: calamiteitenregeling en calamiteitenverlof

HR | 14-08-2017 | Verlofregelingen

De wet heeft speciale regels voor werknemers die met een calamiteit te maken krijgen. De Wet arbeid en zorg kent het calamiteitenverlof. Dit...