Nieuws

hr

Hoe zou u met MH17-nabestaanden omgaan?

HR | 16-02-2015 | Verlofregelingen

Als een werknemer iemand uit zijn naaste omgeving verliest, zal hij tijd nodig hebben om dit verlies te verwerken. Het is dan de vraag hoe u...

hr

Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling

HR | 02-02-2015 | Verlofregelingen

Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling, krijgen door de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden vier weken extra...

hr

Wanneer recht op calamiteitenverlof?

HR | 28-01-2015 | Verlofregelingen

Een inbraak in de woning, een ziek kind dat uit school gehaald moet worden of de plotselinge bevalling van de echtgenote; het zijn allemaal...

hr

Wijziging verlofregels: vaderschapsverlof

HR | 15-01-2015 | Verlofregelingen

Als de echtgenote of partner van uw werknemer bevalt, heeft hij recht op twee dagen kraamverlof. Sinds 1 januari 2015 kan de werknemer hier...

hr

Wijziging verlofregels: spreiding adoptieverlof

HR | 08-01-2015 | Verlofregelingen

Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. Hierdoor zijn een groot deel van de v...

hr

Nieuwe verlofregels gelden al op 1 januari 2015

HR | 16-12-2014

Op dinsdag 16 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Een groot...

hr

In 2015 meteen recht op ouderschapsverlof

HR | 01-12-2014

Door de wijziging van de verlofregels, krijgen werknemers in 2015 het recht om direct na indiensttreding ouderschapsverlof op te nemen. De v...

hr

Wet flexibel werken door de Tweede Kamer

HR | 17-10-2014

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken. Hierdoor kunnen werknemers straks een verzoek indienen bij...

hr

Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels

HR | 15-10-2014 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Als ook de E...

hr

Tweede Kamer stemt snel over wijziging WAZO

HR | 10-10-2014

Dinsdag 14 oktober stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel wijzi...