Nieuws

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

a

Re-integratie kankerpatiënten kan beter

Arbo | 02-04-2019 | Re-integratie

Werkgever en bedrijfsarts moeten zich meer inspannen bij de re-integratie van kankerpatiënten. Dit concludeert de Nederlandse Federatie van...

a

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Arbo | 21-08-2018 | Wet verbetering poortwachter

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoritei...

a

Werkgevers betalen zieke werknemer meer dan wettelijk moet

Arbo | 10-07-2018 | Loondoorbetaling bij ziekte

In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer...

a

Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Arbo | 25-05-2018 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht en hebben werkgevers te maken met nieuwe priv...

s

Hogere uitstroom bij eigenrisicodragers voor de WGA

Salarisadministratie | 20-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans groter dat langdurig zieke werknemers op termijn weer herstellen en dus uits...

hr

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

HR | 19-04-2018 | Re-integratie

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier i...

a

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in de papieren

Arbo | 09-01-2018 | Wet verbetering poortwachter

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever teko...

a

Het re-integratietraject in beeld

Arbo | 10-11-2016 | Re-integratie

De Wet verbetering poortwachter legt een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever voor het herstel van een zieke werknemer. In de Wet ver...

a

Re-integratie na hersenletsel te snel

Arbo | 21-06-2016 | Re-integratie

Werknemers die na langdurige ziekte als gevolg van hersenletsel weer aan het werk gaan, worden vaak onjuist beoordeeld. Blijvend letsel is n...