Nieuws

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 20-04-2022 | Sociale verzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

s

AOW-gerechtigde werknemer in de aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 16-03-2022 | AOW

Sommige werknemers blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat de werkgever weet hoe hij dit m...

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 21-02-2022 | Eigenrisicodragerschap

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...

a

Grote toename aanvragen WIA-uitkeringen verwacht

Arbo | 10-12-2021 | Wet WIA

Doordat UWV achterloopt met de beoordeling van WIA-aanvragen, verkeren duizenden langdurig arbeidsongeschikten maanden in onzekerheid over h...

s

Controle Whk-beschikking 2022 is geen overbodige luxe

Salarisadministratie | 01-12-2021 | Sociale verzekeringen

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 naar alle werkgevers verstuurd. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling...

s

Hogere terugkeerpremie ZW verschoven naar 2024

Salarisadministratie | 20-09-2021 | Eigenrisicodragerschap

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de datum van inwerkingtreding van de verhoging van de ter...

s

Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022

Salarisadministratie | 13-09-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

In de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn onder meer twee wijzigingen rondom de no-riskpolis...

s

Grenzen omvang werkgevers voor Whk 2022 bekend

Salarisadministratie | 08-09-2021 | Sociale verzekeringen

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Onlangs maa...

s

Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022

Salarisadministratie | 01-09-2021 | Sociale verzekeringen

Uw organisatie betaalt in 2022 waarschijnlijk iets meer premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Zi...

s

Eigenrisicodragerschap 2022 aanvragen vóór 2 oktober

Salarisadministratie | 18-08-2021 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers die per 2022 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de...