Nieuws

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Salarisadministratie | 19-06-2017 | Aangifte loonheffingen

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijgin...

hr

Ook bij meerling maar twee dagen kraamverlof

HR | 10-05-2017 | Verlofregelingen

Hoewel vrouwen die zwanger zijn van een meerling wel extra zwangerschapsverlof krijgen, krijgen de kersverse vaders van tweelingen geen extr...

s

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Salarisadministratie | 30-03-2017 | Aangifte loonheffingen

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn ech...

or

Nieuwe aanpak van zwangerschapsdiscriminatie

OR | 24-03-2017 | Zwangerschap

Veel vrouwen worden gediscrimineerd vanwege hun zwangerschap. Om deze discriminatie aan te pakken, heeft het kabinet met betrokkenen het act...

hr

Per 1 april 2018 wijziging meerlingenverlof

HR | 31-01-2017 | Zwangerschap

Als een werkneemster te vroeg bevalt van een meerling, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof...

hr

Geen melding van ziekte? Boete van UWV!

HR | 13-01-2017 | Ziektewet

In diverse situaties waarin een werknemer ziek is, moet de werkgever bij UWV een melding maken van de ziekte. Werkgevers die niet of te laat...

hr

Wet uitbreiding kraamverlof gepubliceerd

HR | 29-11-2016 | Verlofregelingen

Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het (betaald) kraamverlof is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaa...

hr

Discriminatie door ontslag wegens borstvoeding

HR | 25-11-2016 | Zwangerschap

Gemeente Den Haag discrimineerde door de arbeidsrelatie te beëindigen met een uitzendkracht die tijdens werktijd borstvoeding wilde geven. D...

hr

Asscher kondigt wijziging meerlingenverlof aan

HR | 15-11-2016 | Zwangerschap

Ook werkneemsters die te vroeg bevallen bij een meerlingzwangerschap, moeten kunnen profiteren van het langere meerlingenverlof. Minister As...

hr

Let op langer zwangerschapsverlof bij tweeling

HR | 14-10-2016 | Zwangerschap

Voor een werkneemster die in verwachting is van een meerling, kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof een stuk langer duren dan bij ander...