Nieuws

a

AP pakt vastleggen van oorzaak ziekmelding aan

Arbo | 08-03-2016 | Verzuim

Een werkgever mag in de verzuimregistratie niet vastleggen wat de oorzaak van de ziekte van werknemers is. Ook mag hij een zwangerschap niet...

s

Aandachtspunten voor controle van de Whk-beschikking

Salarisadministratie | 12-11-2015 | Premies werknemersverzekeringen

Om te voorkomen dat uw onderneming te veel gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) betaalt, moet u de beschikking Whk goed control...

hr

Het risico van vage afspraken met een stagiair

HR | 03-08-2015 | Stagiairs

Maakt u geen duidelijke afspraken als iemand onbetaald bij uw organisatie aan de slag gaat, dan kunt u voor onaangename verrassingen komen t...

hr

Ook subsidie praktijkleren bij vrijstellingen?

HR | 15-06-2015 | Subsidieregeling praktijkleren

Volgt een werknemer een traject voor het erkennen van verworven competenties (EVC), dan kunt u voor de begeleiding daarvan geen subsidie pra...

hr

Zwanger? Jammer dan! Geen talenttraject

HR | 01-06-2015 | Zwangerschap

Informeert u werknemers over een talentprogramma, zorg dan dat u ook werkneemsters inlicht die met zwangerschapsverlof zijn of ziek zijn als...

hr

Opzegverbod OR-lid vervalt soms onder WWZ

HR | 06-03-2015 | Opzegverboden

Ontslaat u per 1 juli 2015 een OR-lid vanwege bedrijfseconomische redenen, dan hoeft u alleen het eerste half jaar dat hij een bepaalde func...

hr

Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling

HR | 02-02-2015 | Verlofregelingen

Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling, krijgen door de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden vier weken extra...

hr

Welke wet- en regelgeving is nieuw in 2015?

HR | 05-01-2015 | Wet werk en zekerheid (WWZ)

Sinds 1 januari gelden een aantal nieuwe wettelijke regels die van invloed kunnen zijn op uw werk. Zo zijn de eerste regels van de Wet werk...

hr

Ontbindende voorwaarden in een leercontract

HR | 06-10-2014 | Arbeidsovereenkomst

Als een werknemer met een leer-arbeidsovereenkomst met de opleiding stopt vanwege gezondheidsproblemen, is het de verantwoordelijkheid van d...

hr

Lagere prestatiebonus bij zwangerschapsverlof

HR | 27-06-2014 | Zwangerschap

Een individuele prestatiebonus hoeft u niet volledig uit te keren aan een zwangere werkneemster. Haar periode van afwezigheid vanwege zwange...