Nieuws

hr

Lagere prestatiebonus bij zwangerschapsverlof

HR | 27-06-2014 | Zwangerschap

Een individuele prestatiebonus hoeft u niet volledig uit te keren aan een zwangere werkneemster. Haar periode van afwezigheid vanwege zwange...

hr

Wensmoeder geen zwangerschapsverlof

HR | 24-03-2014 | Verlofregelingen

Werkneemsters die zelf geen kind kunnen krijgen maar een draagmoederovereenkomst hebben gesloten, hebben volgens de Europese richtlijnen gee...

hr

Discriminatie vanwege zwangerschap neemt toe

HR | 27-05-2013 | Zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens meldt een flinke stijging van het aantal zaken over zwangerschapsdiscriminatie. Bijna de helft van d...

hr

Recht op terugkeer eigen functie na verlof

HR | 01-02-2013 | Verlofregelingen

Werknemers moeten na zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof hun oude functie weer kunnen oppakken. De Europese Commissie daagt Nederl...

hr

Ziekteverzuim bij vrouwen is nog altijd hoog

HR | 23-08-2012

Vrouwelijke werknemers verzuimen nog altijd meer dan hun mannelijke collega’s. De afgelopen jaren was het ziekteverzuim bij vrouwen gemiddel...

hr

Vandaag staan vrouwen in de aandacht

HR | 08-03-2012

De maatschappelijke positie van vrouwen is door de jaren heen sterk verbeterd. Toch verdienen vrouwen vaak nog steeds minder dan mannen – oo...

hr

Meer verlofdagen bij zwangerschap tweeling

HR | 07-03-2012

Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling, lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als zij vóór de bevalling te lang doorwer...

hr

Afwijzing om kinderwens verboden

HR | 19-12-2011 | Zwangerschap

Discriminatie van vrouwen op de werkvloer komt nog regelmatig voor. Om deze ongelijke behandeling aan de kaak te stellen, is de Commissie Ge...

hr

Geen bonus meer voor zwangere werkneemster

HR | 30-05-2011

Voor gevallen van discriminatie op de werkvloer kunt u terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) voor een onafhankelijk oordeel. In...

hr

Ook bij vangnetters na twee jaar loon betalen

HR | 04-05-2011

Naast een loondoorbetalingsplicht tijdens de eerste twee ziektejaren, heeft u ook re-integratieverplichtingen bij ziekte van werknemers. Als...