Nieuws

hr

Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht

HR | 04-04-2011

Is een werknemer binnen korte tijd meerdere keren ziek, dan mag u de verschillende ziekmeldingen voor UWV soms toch als één periode van arbe...

hr

Het Juridisch Loket: ook voor werknemers

HR | 21-02-2011

Juridische conflicten komen niet alleen in de privésfeer voor, maar ook op de werkvloer. Om te voorkomen dat een werknemer (te) lang met een...

hr

Zwangere sollicitant moet gelijke kans krijgen

HR | 16-02-2011

U mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het vervullen van een vacature. Stel dat u iemand zoekt voor een tijdelijke functi...

hr

Toch geen verlenging zwangerschapsverlof

HR | 13-12-2010

De kans dat het zwangerschapsverlof wordt verlengd naar twintig weken, is wel heel klein geworden. Het Europese Parlement vindt nauwelijks b...

hr

Verlof verkort duur van loonsanctie niet meer

HR | 01-11-2010

Bij ziekteverzuim van een werknemer moet u twee jaar lang het loon doorbetalen. Spant u zich onvoldoende in voor de re-integratie, dan kan U...

hr

Zwangerschapsverlof moet naar 20 weken

HR | 21-10-2010

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat de minimale duur voor zwangerschapsverlof twintig weken moet zijn. Ne...

hr

Zwangere mag u niet korten op loon, of toch?

HR | 15-07-2010

U mag geen lager basissalaris betalen aan een werkneemster die vanwege zwangerschap niet kan werken of tijdelijk ander werk moet doen. Dat h...