Nieuws

hr

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

HR | 15-12-2021 | Ouderschapsverlof

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind w...

mt

Geldzorgen werknemers: herkennen, bespreken, verwijzen

Management | 15-12-2021 | Leidinggeven

Er heerst op de werkvloer nog altijd een taboe rond geldproblemen. Leidinggevenden kunnen veel meer doen om dit taboe te doorbreken. Platfor...

mt

Het verschil tussen brutorisico en nettorisico

Management | 09-12-2021 | Leidinggeven

Risicomanagement gaat over het beheersen van risico’s. Een risico is te definiëren als: een onzekere gebeurtenis die invloed heeft op het re...

hr

Werknemer kan opname maken van beoordelingsgesprek

HR | 07-12-2021 | Functioneren en beoordelen

In een eindejaarsgesprek kan het functioneren van een werknemer ter discussie staan. De werknemer kan daarom besluiten het gesprek op te nem...

mt

Afspraken maken over communiceren op afstand

Management | 02-12-2021 | Thuiswerken

Nu iedereen die thuis kan werken ook zo veel mogelijk weer thuiswerkt, kan het verstandig zijn om de afspraken over de interne communicatie...

mt

Aandacht voor álle fasen in ontwikkeling van teams

Management | 25-11-2021 | Leidinggeven

Overal waar groepen mensen samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren, is er coördinatie, afstemming en communicatie nodig. Sommige a...

mt

Subtiel motiveren door te nudgen

Management | 17-11-2021 | Leidinggeven

Werknemers motiveren hoeft niet moeilijk te zijn. Leidinggevenden kunnen met kleine, subtiele aanpassingen proberen het gedrag van werknemer...

mt

Minder thuiswerken door stijgende energierekening?

Management | 10-11-2021 | Thuiswerken

Het gaat niet goed met de coronacijfers. Een volledige terugkeer naar kantoor zit er voorlopig dan ook niet in. Door de stijgende energiepri...

mt

Persoonskenmerken bepalen het succes van thuiswerken

Management | 03-11-2021 | Thuiswerken

Ook na de coronacrisis willen veel werkgevers hybride werken blijven faciliteren. Bij het maken van afspraken hierover is het ook de moeite...

mt

De vijf fases van de verandercurve

Management | 27-10-2021 | Leidinggeven

Weerstand vertonen bij verandering is heel normaal, want werknemers laten niet alles zomaar gebeuren. De meeste werknemers willen ook niet d...