Nieuws

m

Een mailgroep aanmaken in Outlook

Management | 22-05-2024 | Softwaretips

Moet u regelmatig aan meerdere contacten tegelijk een e-mail sturen, dan is het handig om daarvoor een mailgroep aan te maken. Dat voorkomt...

or

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

OR | 15-05-2024 | Gezondheid werknemer

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

fa

De controller en de processor in de AVG

Financiële administratie | 26-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Iedere organisatie werkt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voorgeschreven wie welke verantwoorde...

hr

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

HR | 16-04-2024 | Privacy op het werk

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes. Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om...

a

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

Arbo | 10-04-2024 | Arbowet

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...

or

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

OR | 08-04-2024 | Instemmingsrecht

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

or

Welke invloed heeft OR op de privacy van werknemers?

OR | 19-02-2024 | OR en digitale veiligheid

Een bestuurder kan niet om de ondernemingsraad (OR) heen als hij een regeling die betrekking heeft op de privacy van werknemers wil invoeren...

m

Gedragscode voor liefde op de werkvloer

Management | 14-02-2024 | Balans werk-privé

Werknemers brengen veel tijd door op het werk en dan springt de vonk weleens over. Dat kan een vervelende sfeer teweegbrengen: de vlinders i...

or

FG moet onafhankelijk zijn, maar is dit vaak niet

OR | 29-01-2024 | OR en digitale veiligheid

De positie van de functionaris gegevensbescherming (FG) is voor verbetering vatbaar, blijkt uit recent onderzoek van de European Data Protec...

m

Wis alles wat Google over u weet

Management | 24-01-2024 | Softwaretips

Het is mogelijk om alles te wissen wat Google heeft opgeslagen over u als gebruiker. Van zoekopdrachten tot zoekresultaten en van adressen t...