Nieuws

s

Lagere rekenpremie Werkhervattingskas 2023

Salarisadministratie | 04-07-2022 | Sociale verzekeringen

In de Juninota 2022 gebruikt UWV voor 2023 een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,34%. Dat is een lagere premie dan de huidi...

hr

Verzwijgen ziekte leidt tot vernietiging contract

HR | 01-07-2022 | Re-integratie

Verzwijgt een werknemer bij indiensttreding dat hij ziek is en dat hij bij zijn vorige werkgever (deels) arbeidsongeschikt uit dienst is geg...

a

Re-integratie tweede spoor niet altijd eenvoudig

Arbo | 01-07-2022 | Re-integratie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om langdurig zieke werknemers in het tweede ziektejaar re-integratie tweede spoor aan te bieden. De werk...

o

Meldplicht cyberaanvallen om veiligheid te verhogen

Officemanagement | 30-06-2022 | Cybersecurity

Meer organisaties zijn vanaf 2024 verplicht om maatregelen te nemen voor een betere beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen. Ook...

s

Wet verlegging heffingsmoment aandelenopties aangenomen

Salarisadministratie | 30-06-2022 | Aangifte loonheffingen

Het wetsvoorstel over het verleggen van het heffingsmoment op aandelenoptierechten bij start-ups is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet...

hr

Mogelijk voltijdsbonus om fulltime werken te stimuleren

HR | 30-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, heeft het kabinet een plan van aanpak opgesteld dat onder andere (meer) werken...

b

Bedrijven gaven het meeste aan goede doelen in 2020

Non-profit | 29-06-2022 | Goede doelen

In 2020 werd in Nederland in totaal voor € 5,6 miljard gegeven aan goede doelen. Het bedrijfsleven gaf daarbij meer dan huishoudens. Dit kom...

s

Tweede Kamer akkoord met wettelijk minimumuurloon

Salarisadministratie | 29-06-2022 | Minimumloon

De Tweede Kamer heeft het initiatiefvoorstel van Kamerleden voor de Wet invoering minimumuurloon onlangs aangenomen. Het is de bedoeling dat...

mt

Vrouwelijke managers in tweestrijd

Management | 29-06-2022 | Leidinggeven

Vrouwelijke leidinggevenden hebben meer te maken met vooroordelen dan mannelijke managers, vooral wanneer zij reageren op input van werkneme...

hr

Wat staat er in de WBO naast betaald ouderschapsverlof?

HR | 28-06-2022 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Naast een uitkering van UWV bij opname van ouderschapsverlof bevat deze...