Nieuws

b

Donateurs hebben voorkeur voor kleine goede doelen

Non-profit | 04-03-2020 | Fondsenwerving

Donateurs kiezen het liefst voor kleine goede doelen met inkomsten tot € 0,5 miljoen (68%). Dit blijkt uit de gegevens van de donatietest, d...

b

Donateursvertrouwen zakte eind 2019 verder weg

Non-profit | 05-02-2020 | Fondsenwerving

Het donateursvertrouwen is in het vierde kwartaal van 2019 gezakt naar het laagste punt sinds eind 2016. De index zakte in het laatste kwart...

b

Liever een eenmalige donatie, dan structureel geven

Non-profit | 08-01-2020 | Fondsenwerving

De meeste mensen steunen een goed doel met een eenmalige donatie bij een collecte. Komen collectanten aan de deur, dan geeft bijna de helft...

b

Vrije weken 2020 staan nog open voor een collecte

Non-profit | 02-01-2020 | Fondsenwerving

Het collecterooster voor 2020 is bekend. De grotere landelijke organisaties hebben in dit rooster een bepaalde week toegewezen gekregen. De...

b

Sneller geven aan goed doel met keurmerk

Non-profit | 18-12-2019 | Fondsenwerving

Nederlanders die van plan zijn om te doneren, geven eerder aan een organisatie met een keurmerk (51%). Slechts bij 16% van de Nederlanders s...

b

Goede doelen hebben in 2018 meer besteed aan doelstelling

Non-profit | 11-12-2019 | Fondsenwerving

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 2% gestegen in 2018 en kwamen daardoor uit op € 3,1 miljard. Daarvan is € 2,8 miljard besteed...

b

Wat betekent de ePrivacy Verordening voor goede doelen?

Non-profit | 04-12-2019 | Fondsenwerving

Het is de bedoeling dat de ePrivacy Verordening de huidige ePrivacy Richtlijn gaat vervangen. Per wanneer is op dit moment nog niet bekend....

b

Platform voor interne toezichthouders goede doelen

Non-profit | 27-11-2019 | Goede doelen

Goede Doelen Nederland en het Nationaal Register werken samen aan de oprichting van een kennisplatform voor interne toezichthouders van goed...

b

CBF haalt mijlpaal aantal erkende goede doelen

Non-profit | 20-11-2019 | Fondsenwerving

Steeds meer goede doelen vragen de Erkenning aan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Sinds 1 november zijn er 600 organisaties in...

b

De opbrengst uit nalatenschappen blijft groeien

Non-profit | 13-11-2019 | Fondsenwerving

De voorspelling is dat de opbrengst uit nalatenschappen bij goede doelen de komende jaren toeneemt met gemiddeld 3,6% per jaar. Organisaties...