Nieuws

b

Strategische planning en online werving zijn cruciaal

Non-profit | 31-03-2021 | Fondsenwerving

De coronacrisis leert dat goede doelen veerkrachtig moeten zijn. Hiervoor moeten goede doelen zich ook na de crisis richten op de mogelijkhe...

b

Erkenning voor donatieplatforms weer stapje dichterbij

Non-profit | 24-03-2021 | Fondsenwerving

Op dit moment is er nog geen specifiek toezicht geregeld voor donatieplatforms. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is daarom gekomen t...

b

Lagere opbrengst goede doelen in collecteweken 2020

Non-profit | 17-03-2021 | Fondsenwerving

De collecteopbrengst van de 25 collecterende goede doelen in een collecteweek was in 2020 36,2% lager dan in vergelijking met 2019. Vakblad...

b

Sociale informatie heeft positief effect geefgedrag

Non-profit | 03-03-2021 | Fondsenwerving

Deelt uw organisatie sociale informatie (zoals informatie over wat andere donateurs gemiddeld aan het goede doel geven) aan de donateurs, da...

b

Verschillen generaties van belang voor fondsenwerving

Non-profit | 17-02-2021 | Fondsenwerving

Het geefgedrag van mensen verschilt per generatie. De nieuwe generatie ouderen (babyboomers) denkt anders over doneren aan goede doelen dan...

b

Publicatieplicht ANBI kan via CBF-Erkenningspaspoort

Non-profit | 10-02-2021 | ANBI

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren...

b

Tweede Kamer akkoord met invoering opt-insysteem

Non-profit | 27-01-2021 | Fondsenwerving

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat er een opt-insysteem voor telemarketin...

b

Donateursvertrouwen blijft stabiel eind 2020

Non-profit | 20-01-2021 | Fondsenwerving

Corona en de nieuwe lockdown hebben geen invloed gehad op het donateursvertrouwen in het vierde kwartaal. De index voor het donateursvertrou...

b

Zorgvuldige afweging opstarten huis-aan-huiswerving

Non-profit | 06-01-2021 | Fondsenwerving

De wervingsbureaus en goede doelen hebben bij de start van de tweede lockdown op 15 december besloten om de werving tijdelijk op te schorten...

b

Collecte van uw goede doel kan nog in de vrije weken

Non-profit | 30-12-2020 | Fondsenwerving

Heeft uw organisatie al een collecte gepland voor volgend jaar? In het collecterooster kan uw organisatie terugvinden welke weken nog vrij z...