Nieuws

b

Donateursvertrouwen blijft stabiel eind 2020

Non-profit | 20-01-2021 | Fondsenwerving

Corona en de nieuwe lockdown hebben geen invloed gehad op het donateursvertrouwen in het vierde kwartaal. De index voor het donateursvertrou...

b

Grote ANBI’s moeten standaardformulieren gebruiken

Non-profit | 13-01-2021 | ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet bepaalde informatie publiceren en openbaar maken. Sinds 1 januari 2021 moeten grote ANBI’s...

b

Zorgvuldige afweging opstarten huis-aan-huiswerving

Non-profit | 06-01-2021 | Fondsenwerving

De wervingsbureaus en goede doelen hebben bij de start van de tweede lockdown op 15 december besloten om de werving tijdelijk op te schorten...

b

Collecte van uw goede doel kan nog in de vrije weken

Non-profit | 30-12-2020 | Fondsenwerving

Heeft uw organisatie al een collecte gepland voor volgend jaar? In het collecterooster kan uw organisatie terugvinden welke weken nog vrij z...

b

Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 2021

Non-profit | 23-12-2020 | Vrijwilligers

Per 1 januari 2021 gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van € 1.700 naar € 1.800. Dit blijkt uit uitgave 2 van de Nieuw...

b

Einde aan fraude herroepelijke schenkingen per 2021

Non-profit | 16-12-2020 | Goede doelen

Fraudeurs maken gebruik van herroepelijke schenkingen om fiscale fraude te plegen. De Belastingdienst wil deze manier van fraude harder aanp...

b

Stijging inkomsten en bestedingen goede doelen in 2019

Non-profit | 09-12-2020 | Goede doelen

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2018. Uit het onderzoek ‘feiten en cijfers goede doelen 2019’ van...

b

Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

Non-profit | 02-12-2020 | Fondsenwerving

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse polit...

b

Minder collectanten door corona

Non-profit | 25-11-2020 | Fondsenwerving

Het zijn nog steeds zware tijden voor veel goede doelen. Collecteren is voor non-profitorganisaties lastig, omdat collectanten liever niet l...

b

Normen erkenningsregeling zijn op punten gewijzigd

Non-profit | 18-11-2020 | Goede doelen

Uw organisatie moet voldoen aan bepaalde normen om in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving...