Nieuws

b

Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900?

Non-profit | 16-11-2022 | Vrijwilligers

Het lijkt erop dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2023 stijgt van € 1.800 naar € 1.900. Dit blijkt onder andere...

b

Bedrijven bedanken voor hun inzet en steun

Non-profit | 02-11-2022 | Non-profit

Op vrijdag 18 november 2022 is het de dag van de ondernemer. Een ideaal moment om de bedrijven die uw organisatie een warm hart toedragen in...

b

Daling van vrijwillige inzet in 2021

Non-profit | 26-10-2022 | Vrijwilligers

Vorig jaar zette 39% van de bevolking van 15 jaar of ouder zich minstens één keer per jaar in als vrijwilliger voor een organisatie. De vrij...

b

Aanzienlijke groei van inkomsten uit nalatenschappen

Non-profit | 19-10-2022 | Goede doelen

De inkomsten uit nalatenschappen zijn ook in het tweede coronajaar flink gestegen. Het is de verwachting dat dit de komende jaren verder zal...

b

Donateursvertrouwen verder gezakt in derde kwartaal

Non-profit | 12-10-2022 | Goede doelen

Het donateursvertrouwen laat in het derde kwartaal van 2022 een verdere daling zien. De index daalt van -12 naar -25. Dit blijkt uit het rec...

b

Beperking aftrek bij giften aan ANBI’s per 2023

Non-profit | 05-10-2022 | ANBI

Het kabinet heeft besloten om de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) per 1 januari 2023 te beperken...

b

Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers

Non-profit | 28-09-2022 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een non-profitorganisatie kan een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. O...

b

De gevolgen van Prinsjesdag voor de non-profitsector

Non-profit | 21-09-2022 | Goede doelen

Minister Kaag van Financiën heeft gisteren het koffertje met de plannen voor volgend jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze plannen hebbe...

b

Aanvragen van Verklaring omtrent het gedrag gestegen

Non-profit | 14-09-2022 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De afgelopen 10 jaar is het aantal aanvragen voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gestegen van nog geen 500.000 in 2010 naar ruim 1,...

b

Profiteren van giftenaftrek door oprichten eigen ANBI

Non-profit | 17-08-2022 | ANBI

Het is mogelijk om zelf een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op te richten en door een gift te profiteren van de giftenaftrek in de i...