Nieuws

b

Non-profitorganisaties lopen vast bij de bank

Non-profit | 01-12-2021 | Stichting en vereniging

Het is voor stichtingen en verenigingen haast onmogelijk om aan een zakelijke bankrekening te komen. In de strijd tegen witwassen en crimine...

b

Tips om risico’s terrorismefinanciering te voorkomen

Non-profit | 10-11-2021 | Goede doelen

Het is niet de bedoeling dat stichtingen of verenigingen worden gebruikt voor de financiering van terrorisme. De overheid probeert er alles...

b

Verenigingen mogen langer digitaal vergaderen

Non-profit | 20-10-2021 | Vergaderen

Vanwege de coronamaatregelen was het lange tijd niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De wetgever heeft daarom geregeld d...

b

Voormalige ANBI’s moeten tijdig informatie aanleveren

Non-profit | 11-08-2021 | ANBI

Voor het verkrijgen van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) gelden strenge voorwaarden. Eindigt deze status, dan kan uw or...

b

Bekendheid van de WBTR laat te wensen over

Non-profit | 23-06-2021 | Non-profit

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bij veel bestuurders nog niet bekend. Daarnaast weten bestuurders vaak niet hoe z...

bv

Aandachtspunten bij inschrijving UBO-register

Ondernemen | 14-06-2021 | Familiebedrijven

Het Nederlandse ‘UBO-register’ is alweer bijna negen maanden open. Bestaande ondernemingen en organisaties hebben nog tot maart 2022 de tijd...

b

Stichting moet register bijhouden van uitkeringen

Non-profit | 07-04-2021 | Stichting en vereniging

Een stichting is verplicht om een uitkeringenregister bij te houden. In dat register komen de begunstigden te staan die een uitkering kregen...

b

Nieuwe regels bestuur en toezicht per 1 juli 2021

Non-profit | 24-02-2021 | Non-profit

Per 1 juli gaan de nieuwe regels in van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Bijna alle stichtingen en verenigingen krijgen met deze w...

b

Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

Non-profit | 02-12-2020 | Stichting en vereniging

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse polit...

b

Stichting met structurele overschotten valt onder VPB

Non-profit | 22-04-2020 | Stichting en vereniging

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB) als ze een onderneming drijft en dus winst beoogt. In een recente ui...