Nieuws

b

Nieuwe regels bestuur en toezicht per 1 juli 2021

Non-profit | 24-02-2021 | Non-profit

Per 1 juli gaan de nieuwe regels in van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Bijna alle stichtingen en verenigingen krijgen met deze w...

b

Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

Non-profit | 02-12-2020 | Stichting en vereniging

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse polit...

b

Stichting met structurele overschotten valt onder VPB

Non-profit | 22-04-2020 | Stichting en vereniging

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB) als ze een onderneming drijft en dus winst beoogt. In een recente ui...

b

Tweede Kamer stemt in met regels bestuur en toezicht

Non-profit | 19-02-2020 | Non-profit

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen moet voorzien in de behoefte aan heldere regels voor onder andere stichtingen en verenig...

b

Strengere regels voor winstplafond bij vrijstelling VPB

Non-profit | 12-02-2020 | Non-profit

Uw organisatie kan bij lage winsten profiteren van een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (VPB). Hiervoor gelden 2 grenzen: de wins...

bv

Register kan 270.000 Nederlandse UBO's raken

Ondernemen | 24-07-2019 | Familiebedrijven

De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van Nyenrode Business Univer...

b

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Non-profit | 17-07-2019 | Stagiairs en leerbanen

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor projecten, die invulling moeten geven aan de maatschappelijk diensttijd. Het doel i...

b

Het is onjuist om UBO aan te wijzen bij een ANBI

Non-profit | 05-06-2019 | ANBI

Als de plannen in de huidige vorm doorgaan, moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) straks een uiteindelijk belanghebbende (ultim...

b

De eerste ervaringen met de AVG voor non-profitorganisaties

Non-profit | 24-04-2019 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties hebben nu een jaartje ervaringen kunnen opdoen met d...

b

Fiscus gaat sportorganisaties intensiever controleren

Non-profit | 17-04-2019 | Belastingcontrole

Stichtingen en verenigingen kunnen belastingplichtig zijn. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan gaat de Belastingdienst deze organisatie...